Abonnementer løfter cBrains omsætningsvækst til 25%

Udgivet den 26-02-2021  |  kl. 08:06  |  


Fondsbørsmeddelelse nr. 06/2021


Abonnementer løfter cBrains omsætningsvækst til 25%


København, 26. februar 2021


Regnskabet viser en markant udvikling. Det gælder omsætning, indtjening og ikke mindst nøgletallene for abonnementssalg og eksport, som er centrale i forhold til vækstplanen.

Omsætningen er vokset fra 96,4 mio. kroner i 2019 til 120,1 mio. kroner i 2020, svarende til en omsætningsvækst på 25%.

Indtjening før skat (EBT) er vokset fra 10,8 mio. kroner i 2019 til 20,1 mio. kroner i 2020, svarende til en indtjening på 17% og vækst i indtjening på 86%.

Salget af softwareabonnementer er vokset fra 45,7 mio. kroner i 2019 til 63,8 mio. kroner i 2020, svarende til en vækst i salg af softwareabonnementer på 40%.

Det betyder, at softwareabonnementer udgør 53% af den samlede omsætning. Den øvrige del af omsætningen vedrører salg af timer i forbindelse med leverance og support samt salg af softwarelicenser til kunder, som vælger at anskaffe F2 i form af softwarelicenser i stedet for at leje F2 som SaaS-løsning (Software-as-a-Service).

Eksporten er vokset fra 13,6 mio. kroner til 17,3 mio. kroner, svarende til en eksportvækst på 27%, hvilket betyder, at eksporten udgør 14% af den samlede omsætning.

Ledelsen er godt tilfreds med udviklingen. Den øgede vækst og indtjening, kombineret med en fortsat tilgang af nye kunder både i Danmark og internationalt, viser, at cBrain fortsat formår at fastholde og eksekvere sin langsigtede vækststrategi.

Salg af løsninger til offentlig digitalisering udgør et af verdens største markeder. Markedet er imidlertid kendetegnet ved et meget stort antal leverandører som typisk leverer individuelle løsninger, baseret på integration og tilpasning af softwarekomponenter og moduler.

cBrains vækstplan er baseret på F2. Med F2 har cBrain bevist det, som kun få troede muligt. cBrain har i tæt samarbejde med danske myndigheder designet og udviklet F2, som er en fuldt integreret platform, der indeholder alle de funktioner, myndigheden har brug for i forvaltningen.

Baseret på F2 tilbyder cBrain standardsoftware klar til drift, uden behov for hverken specialprogrammering eller et stort antal konsulenttimer. Det er banebrydende og viser en helt ny vej for offentlig digitalisering. Samtidig kan F2 leveres som en cloud service, hvilket eliminerer arbejdet i forbindelse med drift.

Danmark har siden 2018 været placeret som verdens førende land i United Nations E-government indeks, og i Danmark har mere end 75 myndigheder, herunder 16 ud af 19 af de ministerielle departementer, nu indført F2 som deres digitale platform.

Det giver cBrain en meget stærk international referenceposition, og i samarbejde med bl.a. Udenrigsministeriet Eksportrådet tilbyder cBrain myndigheder over hele verden at genbruge de danske erfaringer.

cBrain udbygger fortsat sin danske referenceposition, i takt med at stadig flere myndigheder indfører F2.

I 2020 og frem til starten af 2021 har cBrain således annonceret nye aftaler i Danmark med bl.a. Erhvervsministeriet, Hjemrejsestyrelsen, Københavns Kommune, Danmarks Miljøportal, Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri samt Kulturministeriet.

Internationalt er det på trods af COVID-19 lykkedes cBrain at fastholde og udbygge aktiviteterne, hvilket har sikret en fortsat vækst i eksporten.

I Tyskland har cBrain i 2020 annonceret en række nye store rammeaftaler, som betyder, at cBrain har udvidet sin stab og beskæftiger omkring 20 medarbejdere på selskabets kontor i Berlin.

Herudover kunne cBrain i 2020 annoncere aftaler med finansministeriet i de Forenede Arabiske Emirater, en rammeaftale i Frankrig med de franske myndigheder, afslutning af den første leverance i USA til USDA i Washington samt den første aftale i Sydamerika.

cBrain står solidt ved indgangen til 2021 med en international brugerklub med mere end 100 forskellige myndigheder og mange forskellige fagprocesser. Alle anvender F2 og opgraderer løbende til nye versioner af standardsoftwaren, hvilket er helt unikt og viser styrken af F2.

Med dette afsæt fastholder cBrain sin vækstplan og har i kraft af en solid balance og positivt cash flow den nødvendige økonomiske styrke.

Omsætningen har de seneste år vist en markant udvikling, hvor cBrain har lagt sig op på en højere vækstkurve, med en omsætningsvækst stigende fra 4% i 2018 til 16% i 2019 og 25% i 2020. Dette underbygger cBrains potentiale og langsigtede muligheder.

Baseret på kendte aktiviteter, forventer cBrain i 2021 en omsætningsvækst på 15-20% samt en indtjening før skat (EBT) på 10-15%.

Forventningerne er imidlertid tilknyttet en betydelig usikkerhed. cBrain står bl.a. med eksportmuligheder, som på både kort og længere sigt giver mulighed at opnå højere vækstrater.

Det bemærkes, at omsætningsvækst baseret på salg af timer kræver løbende ansættelse af flere medarbejdere, hvorimod omsætningsvækst baseret på salg af abonnementer stort set vil kunne effektueres uden yderligere kapacitetsomkostninger.

Den fortsatte udvikling i split mellem abonnementssalg og timesalg samt leverancehastighed for de enkelte projekter vil dermed påvirke vækstraterne.


Med venlig hilsen           

Per Tejs Knudsen, CEO

Vedhæftede filer

Fondsbørsmeddelelser nr 2021-06 (Årsrapport 2020) cBrain - Årsrapport 2020 version final - signed

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk