Alm. Brand A/S - Delårsrapport for 3. kvartal 2020

Udgivet den 04-11-2020  |  kl. 07:29  |  

 4. november 2020
Selskabsmeddelelse nr. 42/2020

Delårsrapport for 3. kvartal 2020

Alm. Brands resultat for 3. kvartal 2020 blev et overskud på 302 mio. kr. før skat mod et overskud på 162 mio. kr. i samme kvartal 2019. Resultatet afspejler en fortsat tilfredsstillende udvikling i alle tre forretnings-områder.  Den underliggende drift har udviklet sig positivt i kvartalet som følge af det løbende arbejde med forbedring af lønsomheden, herunder de foretagne forandringer i starten af året. I løbet af sensommeren steg smittetrykket for Covid-19 igen, hvilket medførte begrænsninger i det generelle aktivitetsniveau i samfundet. Som følge heraf ses skadesbilledet efterfølgende på ny at være reduceret, hvilket isoleret set har bidraget positivt til koncernens samlede resultat. Ligeledes har udviklingen på de finansielle markeder bidraget positivt til investeringsresultatet. I forbindelse med udsendelse af selskabsmeddelelse af nr. 40/2020 vedrørende salg af Banken og indgåelse af strategisk partnerskab med Sydbank opdaterede Alm. Brand sine forventninger til årets resultat til 700-750 mio. kr. før skat eksklusive afløbsresultat for den resterende del af året. De opdaterede forventninger fulgte af dels en opjustering på 100 mio. kr. af det forventede overskud før skat i Forsikring og dels samlede omkostninger relateret til salg og afvikling af Banken på i alt 200 mio. kr. Disse forventninger fastholdes.

Adm. direktør Rasmus Werner Nielsen udtaler:

"Det er et meget tilfredsstillende resultat, som er drevet af en positiv udvikling i den underliggende drift, herunder både initiativer til at forbedre indtjeningen og reducere omkostningsbasen. Det vidner om, at vi har leveret i et kvartal til trods for, at Covid-19 kaster en skygge over aktiviteten i vores samfund. Alt i alt tegner sig et billede af, at det arbejde, som vi satte igang i begyndelsen af året, bærer frugt."

"Det positive resultat i koncernen giver Alm. Brand et godt afsæt til fortsat at styrke kundeoplevelsen, at implementere og eksekvere på de strategiske partnerskaber med Sydbank og VW Semler Finans Danmark, samt at videreføre den positive udvikling i den fortsættende forretning. Som koncern står vi i dag over for både spændende forandringer og udfordringer, som vil være med til at forme Alm. Brand i de kommende år."

Alm. Brands resultat for 3. kvartal 2020 blev et overskud på 302 mio. kr. før skat mod et overskud på 162 mio. kr. i samme kvartal 2019. Resultatet afspejler en fortsat tilfredsstillende udvikling i alle tre forretningsområder samt gevinster på koncernens portefølje af investeringsaktiver i kølvandet af en positiv udvikling på de finansielle markeder.

Forsikring fik i 3. kvartal 2020 et forsikringsteknisk resultat på 210 mio. kr. mod 132 mio. kr. i 3. kvartal 2019. Den underliggende forretning udvikler sig fortsat positivt og der noteredes i kvartalet et bedre end forventet forløb for vejrlig og småskader samt et positivt afløbsresultat. Som følge af et stigende smittetal for Covid-19 og en deraf følgende reduktion i aktiviteten i samfundet er der modtaget færre skadesanmeldelser. Bruttopræmieindtægterne er på den anden side negativt påvirket af Covid-19 og steg 1,2 % til i alt 1.374 mio. kr., mens Combined Ratio eksklusive afløbsgevinster blev 86,6. Resultatet er alt i alt tilfredsstillende.

Resultatet i Pension blev i 3. kvartal 2020 et overskud på 30 mio. kr. før skat mod  21 mio. kr. i samme kvartal 2019. De løbende præmieindbetalinger viste en vækst på 2,1 % til 176 mio. kr. og engangsindbetalingerne faldt med 38,6 % til 148 mio. kr. Resultatudviklingen var positivt påvirket af såvel renteresultatet som investeringsafkastet af egenkapitalen og er tilfredsstillende og bedre end forventet.

Basisresultatet i Bank blev i 3. kvartal 2020 et overskud på 40 mio. kr. mod 21 mio. kr. i samme kvartal 2019. Resultatet var positivt påvirket af såvel højere netto rente- og gebyrindtægter som lavere omkostninger som følge af de tidligere på året gennemførte indtægts- og omkostningsinitiativer. Bankens resultat før skat for 3. kvartal 2020 blev et overskud på 52 mio. kr. mod 14 mio. kr. i samme kvartal 2019, hvilket er meget tilfredsstillende og bedre end forventet.

For perioden 1.-3. kvartal 2020 blev Alm. Brands samlede resultat et overskud på 706 mio. kr. mod et overskud på 532 mio. kr. i samme periode 2019. Resultatet svarer til en forrentning af egenkapitalen på 19,5 % p.a. før skat, hvilket er tilfredsstillende og bedre end forventet.

Kombinationen af de gennemførte interne forandringer og den eksterne påvirkning fra de afledte effekter af Covid-19 har krævet både evne og parathed til omstilling for at sikre bedst mulig eksekvering på koncernens strategi. Alm. Brand har under disse betingelser opnået resultatfremgang i alle tre forretningsben, hvilket har udmøntet sig i et overskud i Forsikring på 569 mio. kr. før skat mod 456 mio. kr. i samme periode af 2019, i Pension på 92 mio. kr. før skat mod 71 mio. kr. i samme periode af 2019 og i Bank på 87 mio. kr. før skat mod 45 mio. kr. i samme periode af 2019.

De gennemførte forandringer med henblik på at forløse det fulde potentiale af Alm. Brands strategi bidrager som forventet.

Forventninger til 2020

Alm. Brand forventer et resultat før skat på 700-750 mio. kr. for 2020 eksklusive afløbsresultat for årets sidste kvartal. Forventningerne er uændrede i forhold til selskabsmeddelelse nr. 40/2020 af 1. oktober 2020, hvor forventningerne blev ændret fra et tidligere niveau på 750-850 mio. kr. som følge af dels en opjustering på 100 mio. kr. af det forventede overskud før skat i Forsikring og dels samlede omkostninger relateret til salg og afvikling af Banken på i alt 200 mio. kr.

I forlængelse heraf forventer Alm. Brand et resultat for Forsikring i niveauet 800 mio. kr. før skat eksklusive afløbsresultat for 4. kvartal 2020 mod tidligere 700 mio. kr. før skat eksklusive afløbsresultat; for Pension løftes  forventningerne til et resultat i niveauet 110 mio. kr. før skat mod tidligere 100 mio. kr. og for Bank løftes  forventningerne til et resultat i niveauet 100 mio. kr. før skat indtil forventet closing mod tidligere 90 mio. kr. Øvrige aktiviteter forventes at give et negativt resultat på 260 mio. kr. før skat mod tidligere 60 mio. kr., heri indeholdt i alt 200 mio. kr. i omkostninger og hensættelser relateret til salg og afvikling af banken. Combined Ratio i Forsikring forventes for hele året at blive i niveauet 86 eksklusive afløbsresultat for 4. kvartal 2020.

Koncernens mål frem mod 2022

Alm. Brand introducerede i forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabet for 2019 en række finansielle målsætninger for perioden frem mod 2022. Efter frasalg af Banken og indgåelse af den strategiske partnerskabsaftale med Sydbank er de finansielle målsætninger justeret. Ambitionen er herefter at opnå:

Vækst i løbende bruttopræmieindtægter i Forsikring på mere end 3 % i 2021 og 5 % i 2022.En Combined Ratio i Forsikring på under 90 i 2022.En bruttoomkostningsprocent i Forsikring i niveauet 16 % i 2022.Årlig vækst i de løbende præmier i Pension på 7 %.

Efter salget af Banken aflejres en række omkostninger, der tidligere er afholdt af Banken, i Koncernen. Hovedparten af disse omkostninger vil blive afviklet i forlængelse af closing og den resterende del vil blive håndteret frem mod udgangen af 2022.

I tillæg til de finansielle målsætninger har Alm. Brand formuleret ikke-finansielle målsætninger vedrørende kundetilfredshed og medarbejdertilfredshed. Målsætningen for kundetilfredshed udtrykt ved net promotor score er 70 og målsætningen for medarbejdertilfredshed er en score på 80, og disse forbliver uændrede.

Webcast og telekonference

Alm. Brand afholder telefonkonference (på dansk) for investorer og analytikere i dag, onsdag den 4. november 2020, kl. 11.00. Telefonkonferencen og præsentationen vil være tilgængelig via Alm. Brands investorhjemmeside: https://streams.eventcdn.net/almbrand/2020q3

Investorer og analytikere kan deltage på telefon: (Danmark) +45 7872 3251, (USA) +1 833 249 8403 samt (øvrig udland) +44 333 300 9266.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:                                

Direktør for Investor Relations                                                              Senior Investor Relations Officer
Lars Holm                                                                                                  Mikael Bo Larsen
mobil nr. 25 10 47 17                                                                             mobil nr. 51 43 80 02
                            
Presse:                                                                                              

Pressechef
Maria Lindeberg
mobil nr. 24 99 84 55

Vedhæftede filer

AS 42 2020 - Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2020 Alm. Brand AS - Q3 2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

09:19 Aktier/åbning: Unibrew på himmelflugt i konfliktfokuseret marked
09:06 Mærsk kan se rateindeks for containerfragt stige for tredje uge i træk
09:05 Obligationer/åbning: Beskedent rentefald efter missilangreb på Iran
08:26 Aktier/tendens: Unibrew og Mærsk kan gå mod strømmen i ventet rød åbning
08:03 GN får sat kursmålet op af Danske Bank der spår pæn organisk vækst i første kvartal
08:02 Unibrews opjustering ses belønnet med kursstigning på 2-5 pct. hos Jyske Bank
08:00 Antallet af folkepensionister steg i 2023
07:51 Unibrew får hævet anbefaling og kursmål hos ABG efter regnskab med opjustering
07:22 Fransk ISS-konkurrent leverer stærkere end ventet vækst drevet af højere priser
07:12 Israels angreb på Iran udløser markant prishop på olie
07:06 Obligationer/tendens: Udsigt til rentefald efter eskalering af konflikt i Mellemøsten
06:42 Sådan går det Mærsks asiatiske peers fredag
06:41 Asien: Massiv risikoaversion sender aktieindeks ud i solide kursfald
06:34 Netflix slog klart markedets forventninger i første kvartal - men aktien faldt
06:34 Iran lukker landets største lufthavn efter melding om angreb
06:34 Israelske missiler rammer Iran - medie
06:34 Demant-chef ser mere aktive ældre løfte markedet i USA
06:34 Demant-chef: Stigende tilskud har hjulpet markedet i USA - men ikke som i Europa
06:34 Unibrew-opjusterer indikerer at værste er ovre mener analytikere
06:34 Unibrew med stærkt momentum fra årets start - slår forventningerne