Alm. Brand A/S - Resultat af ordinær generalforsamling den 28. august 2020

Udgivet den 28-08-2020  |  kl. 10:08  |  

28. august 2020
Selskabsmeddelelse nr. 36/2020

Resultat af ordinær generalforsamling den 28. august 2020

Den dags dato afholdte ordinære generalforsamling i Alm. Brand A/S blev gennemført i overensstemmelse med den fremlagte dagsorden og de af bestyrelsen fremlagte fuldstændige forslag.

Årsrapporten for 2019 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion. Endvidere blev bestyrelsens forslag om at overføre årets overskud på 452 mio. kr. til selskabets frie reserver vedtaget.

Bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen i tiden indtil næste ordinære generalforsamling skal være bemyndiget til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en grænse på 10 % af aktiekapitalen, blev vedtaget.

Samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer var på valg. Bestyrelsesmedlem Ebbe Castella genopstillede ikke. Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen, Jan Skytte Pedersen, Anette Eberhard, Per V.H. Frandsen, Karen Sofie Hansen-Hoeck, Flemming Fuglede Jørgensen og Boris Nørgaard Kjeldsen blev genvalgt til bestyrelsen. Pia Laub blev valgt som nyt medlem til bestyrelsen. Som suppleanter genvalgtes Gustav Garth-Grüner, Asger Bank Møller Christensen, Tina Schmidt Madsen, Kristian Kristensen og Jesper Bach.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor for selskabet.

Bestyrelsens forslag om tilføjelse til selskabets vedtægter om generalforsamlingens bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen indenfor nærmere beskrevne rammer blev vedtaget.

Det af bestyrelsen stillede forslag om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med 35.460.000 kr. svarende til 3.546.000 stk. aktier af 10 kr. med henblik på annullering af egne aktier blev vedtaget med den krævede majoritet, hvorefter selskabets aktiekapital nedsættes fra nominelt 1.576.600.000 kr. til 1.541.140.000 kr. svarende til 154.114.000 stk. aktier af 10 kr.

Vederlagspolitik for Alm. Brand-koncernen blev godkendt.

På et bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen som formand og Jan Skytte Pedersen som næstformand.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:                                                      

Direktør for Investor Relations
Lars Holm
mobil nr. 25 10 47 17

Senior Investor Relations Officer                                                                               
Mikael Bo Larsen                                                                                                             
mobil nr. 51 43 80 02                                                                                                      

Presse:

Kommunikationsdirektør
Claus Kappel Christensen
mobil nr. 25 24 89 93

Vedhæftet fil

AS 36 2020 - Afholdt generalforsamling

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder