Beslutninger på Tryg A/S´ ordinære generalforsamling 2021

Udgivet den 26-03-2021  |  kl. 15:38  |  

Trygs ordinære generalforsamling blev afholdt i dag. På generalforsamlingen blev beretningen om selskabets virksomhed for regnskabsåret 2020 taget til efterretning.


 

Endvidere godkendte generalforsamlingen følgende punkter:

• Trygs årsrapport 2020, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.

• Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport, idet årets resultat 2.773 mio. DKK overføres til egenkapitalen.

• Aflønningsrapporten for 2020.

• Honorarerne til bestyrelsen for 2021, herunder honorarer til bestyrelsens udvalg.

• Forslag om fornyelse og forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi på 151.000.000 DKK frem til 31. december 2022.

• Forslag om ændring af selskabets formål i vedtægternes § 2

• Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til afholdelse af fuldstændig elektronisk generalforsamling i vedtægternes § 11

• Forslag om ændring af selskabets standarddagsorden i vedtægternes § 16

• Forslag om at selskabet skal kunne offentliggøre selskabsmeddelelser alene på engelsk i vedtægternes § 24

• Godkendelse af selskabets lønpolitik


 

Ni bestyrelsesmedlemmer blev valgt:

• Karen Bladt

• Claus Wistoft

• Ida Sofie Jensen

• Jukka Pertola (uafhængig)

• Torben Nielsen (uafhængig)

• Lene Skole (uafhængig)

• Mari Thjømøe (uafhængig)

• Carl-Viggo Östlund (uafhængig)

• Lone Møller Olsen (uafhængig)

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig med Jukka Pertola som formand og med Torben Nielsen som næstformand.


Medarbejderne har valgt følgende fire medlemmer til bestyrelsen:

• Elias Bakk

• Charlotte Dietzer

• Gert Ove Mikkelsen

• Tina Snejbjerg


 

• PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som selskabets revisor.


 

Selskabets vedtægter, aflønningsrapporten for 2020 og lønpolitik for Tryg kan downloades på tryg.com/da.

Vedhæftet fil

16_2021 Beslutninger på Trygs ordinaere generalforsamling

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk