Bestyrelsen har behandlet og godkendt årsrapporten for 2020

Udgivet den 23-02-2021  |  kl. 12:02  |  

Næstbedste afkast i Handelsinvests historieDet samlede resultat i 2020 i foreningen blev et overskud på 1.932 mio. kr. mod et overskud på 2.189 mio. kr. i 201915 ud af vores 16 afdelinger fik positive afkast.

Hvor 2019 huskes for et ualmindeligt godt år for investorer, så kommer vi næppe udenom, at 2020 primært huskes for Covid-19. Ikke engang et ganske ualmindeligt amerikansk præsidentvalg kunne overskygge Covid-19´s betydning for økonomien, investeringer og borgeres sociale liv m.m., men samlet set blev 2020 endnu et rigtig godt år i Handelsinvest.

I 2020 er omkostningerne i gennemsnit faldet fra 0,79% i 2019 til 0,76% i 2020. Faldet skyldes stigende formue og at andelen af investeringer i andelsklasser uden formidlingsprovision er øget. Foreningens samlede omkostningsprocent er faldet fra 1,57% i 2010 til 0,76% i 2020 og er dermed mere end halveret på 10 år.

Rapporten kan læses i vedhæftede fil eller kan downloades på foreningens hjemmeside.                     

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Administrerende direktør Henrik Kragh, tlf. nr. 9992 0130.

Med venlig hilsen

Henrik Kragh
Administrerende direktør

Vedhæftet fil

Handelsinvest årsrapport 2020_m.porteføljer

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk