Danmark: BNP for første kvartal nedjusteret markant - NY

Udgivet den 30-06-2022  |  kl. 08:12  |  

Bruttonationalproduktet (BNP) faldt med 0,5 pct. i første kvartal 2022, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser.

Det viser tal fra Danmark Statistik.

Kvartalsvæksten er dermed revideret ned med 0,4 pct.point i forhold til den første offentliggørelse af nationalregnskabet for første kvartal 2022.

- Det var især tilbagegang i eksport samt privat og offentligt forbrug, der lå til grund for faldet i BNP, oplyser statistikkerne og påpeger yderligere, at investeringerne omvendt bidrog positivt og var med til at mindske faldet i BNP.

På trods af det kvartalsvise BNP-fald har dansk økonomi vist en stor fremgang de seneste fire kvartaler. Den opgøres til 6,2 pct.

- Dermed lå BNP 5,5 pct. over niveauet før coronakrisen i fjerde kvartal 2019, oplyser Danmarks Statistik.

PRIVATFORBRUGET BAKKEDE

Samlet gik privatforbruget tilbage med 2,0 pct. i første kvartal i forhold kvartalet før.

Forbruget forbruget af varer og tjenester faldt med henholdsvis 3,1 pct. og 0,9 pct.

- Det større fald i varerne trækkes især af stor tilbagegang i bilkøbet på 19,6 pct., hvilket skal ses i lyset af forsyningsvanskeligheder i bilbranchen. Herudover sås den største tilbagegang inden for varerne i forbruget af drikkevarer og tobak, der faldt med 8,1 pct., forklarer Danmarks Statistik.

.\\˙ MarketWire

Claus Mikkelsen

Tags:  macro❯  Danmark❯