Danske Andelskassers Bank fordoblede resultatet i 2023 men venter lavere overskud i 2024

Udgivet den 22-02-2024  |  kl. 08:20  |  
Arkiv: Foto

Danske Andelskassers Bank har gjort status for 2023, som endte med et blive et rekordår målt på indtjeningen, når der ses bort fra en ekstraordinær indtægt i 2019 ved salget af bankens aktier i Sparinvest.

Basisindtjeningen steg i 2023 med 87,5 pct. til 269,5 mio. kr. fra 143,7 mio. kr. i 2022, og resultatet før skat blev mere end fordoblet til 303,8 mio. kr. fra 145,0 mio. kr.

Af overskuddet udloddes 83,8 mio. kr. i udbytte til aktionærerne.

Banken noterer, at resultaterne blev et markant højere niveau end det forventede, hvilket gav anledning til tre opjusteringer i 2023.

- Fremgangen skyldes den markante vækst i nettorenteindtægterne som følge af effekterne af Nationalbankens renteforhøjelser, samt de afledte konsekvenser af gennemførte renteforhøjelser på ud- og indlån sammenholdt med en stigning i udlånet. Afmatningen på boligmarkedet betød modsat et fald i nettogebyrindtægterne på 11,5 pct., skriver banken i sit årsregnskab.

I 2024 venter banken fortsat en basisindtjening på 225-265 mio. kr. samt et resultat før skat i niveauet 225-285 mio. kr. Det var forventninger, som banken meldte ud i december og som altså bliver gentaget i torsdagens årsregnskab.

Tabel for Danske Andelskassers Banks årsregnskab for 2023:

Mio. kr. FY 2023 FY 2022
Netto rente/gebyrindt. 759 613
Kursreguleringer 105 -28
Nedskrivninger på udlån og tilgod. 70 -30
Resultat før skat 304 145
Nettoresultat 296 149
Udbytte i kr. per aktie 0,37 0,22

Danske Andelskassers Banks forventninger til 2024:

Mio. kr. Ved FY 2023
Basisindtjening 225-265
Resultat før skat mv 225-285

.\\˙ MarketWire

Flemming Thestrup Andersen

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯ 

Seneste nyheder