Delårsrapport for 3. kvartal 2019/20

Udgivet den 17-09-2020  |  kl. 09:29  |  

Forventningerne til Roblons 2019/20-resultat fastholdes

Delårsrapport for 3. kvartal af 2019/20 (perioden 1. november 2019 - 31. juli 2020)

Bestyrelsen for Roblon A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for 3. kvartal af regnskabsåret 2019/20

Hovedpunkter i delårsrapporten for Roblon-koncernen

Ordretilgangen blev 196,7 mDKK (204,2 mDKK). Der er vækst i produktgruppen FOC, mens der har været tilbagegang i produktgruppen Composite.Ordrebeholdning pr. 31. juli 2020 blev 28,2 mDKK (83,1 mDKK), og tilbagegangen vedrører væsentligst produktgruppen Composite.Koncernens nettoomsætning har som forventet været negativt påvirket af udbrud af COVID-19 i 3. kvartal af 2019/20. Nettoomsætningen androg 204,8 mDKK (173,0 mDKK).Bruttomargin steg til 54,5% (41,0%) primært som følge af et bedre produktmix, ligesom sidste år var negativt påvirket af manglende produktivitet og lagernedskrivninger på Senvion-relaterede aktiviteter.Modtaget forligsbeløb fra Senvion på 45,3 mDKK er medtaget under andre driftsindtægter.Resultat af primær drift (EBIT), eksklusivt netto-forligsbeløb fra Senvion på 45 mDKK, blev 2,2 mDKK (-15,4 mDKK), hvilket er på niveau med ledelsens seneste forventninger.Resultat før skat, eksklusivt forligsbeløb fra Senvion, blev 1,9 mDKK (-12,3 mDKK). Resultat af ophørende aktiviteter før skat blev -3,0 mDKK og vedrører hensættelse til tab på sælgerfinansiering i forbindelse med salg i 2017 af ophørende aktiviteter.Periodens resultat efter skat - inklusive forligsbeløb fra Senvion - blev 33,4 mDKK (-29,1 mDKK).Roblons egenkapital pr. 31. juli 2020 er 247,2 mDKK (201,7 mDKK).

Koncernens resultat før skat eksklusiv Senvion blev 1,9 mDKK og har været negativt påvirket af COVID-19, som har medført udskydelse af salgsordrer og dermed reduceret omsætningen. Endvidere har Roblons indtjening i FOC produktgruppen ikke været på et tilfredsstillende niveau. Igangværende aktiviteter forventes allerede på kort sigt at bidrage til en forbedret indtjening. På grund af COVID-19-situationen har disse produktivitetsfremmende tiltag ikke kunnet gennemføres med fuld forventet effekt i indeværende regnskabsår, men der kan konstateres en positiv udvikling over den seneste periode. 

Forventninger til regnskabsåret 2019/20
Ledelsen vurderer at 4. kvartal af 2019/20 fortsat vil være negativ påvirket af COVID-19 udvikling i Nord- og Sydamerika, som er to væsentlige markedsområder for Roblon.

Ledelsen har i august 2020 indsendt ansøgning om eftergivelse af optaget COVID-19 lån i USA. Der er fra låneudsteder opnået en foreløbig tilkendegivelse af, at selskabet opfylder betingelserne for en gældseftergivelse. Der forventes således en gældseftergivelse i niveauet 4,7 mDKK, som indgår i resultatforventningen for 2019/20.

Efter 3 kvartaler af regnskabsåret 2019/20 fastholder ledelsen sine forventninger til helåret 2019/20. Ledelsen forventer således en omsætning i niveauet 250-270 mDKK (2018/19: 267,2 mDKK, excl. Senvion 241,8 mDKK), og et resultat før skat i niveauet 0-5 mDKK, 45-50 mDKK inklusiv Senvion (2018/19: -19,7 mDKK, excl. Senvion 4,4 mDKK). I det forventede resultat før skat er gældseftergivelse på 4,7 mDKK i USA medregnet. Dette betyder, at det bagvedliggende resultat før skat på grund af negative driftspåvirkninger fra COVID-19 forventes at være 0-5 mDKK lavere end forventet efter aflæggelsen af halvårsregnskabet for 2019/20.

Salg af domicil
Roblon har igangsat en proces med henblik på salg af koncernens domicil i Frederikshavn. Der er indgået aftale med ekstern erhvervsmægler om at afsøge mulighederne for et salg af domicilet, der er udbudt til en kontantpris på 32,5 mDKK. 

Koncernens danske aktiviteter vil efter et frasalg blive samlet på Roblons faciliteter i Gærum, hvor produktionen og en række administrative funktioner allerede er placeret. Der vil være behov for investeringer i faciliteterne i Gærum, men foruden positive synergier i den daglige drift forventes dette initiativ til sin tid at påvirke Roblons resultat, likviditet og egenkapital positivt. Eventuelt salg af Roblons nuværende domicil i Frederikshavn indgår ikke i resultatforventningerne til 2019/20.

Frederikshavn, den 17. september 2020

Roblon A/S
Jørgen Kjær Jacobsen                       Lars Østergaard
Bestyrelsesformand                           Adm. Direktør

Henvendelse vedrørende denne meddelelse bedes rettet til :

Adm. Direktør Lars Østergaard, tlf. +45 9620 3300


Vedhæftet fil

Selskabsmeddelelse nr 9 - 2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:45 Europa/lukning: Mindre stigninger med britisk finanshus i front
17:37 Mærsk-rival leverer første kvartalsunderskud i fire år efter massivt dyk
17:08 Booking varsler beskeden stigning i bestilte overnatninger - aktie dykker
17:03 Fredagens aktier: C25 haltede efter udlandet - Mærsk sendt ned og Netcompany hacket
17:00 Fredagens obligationer: Rentestigninger blev afløst af fald
16:54 Amerikansk rumfartsselskabs aktie flyver til månen efter vellykket landing
15:41 USA/åbning: Afdæmpede stigninger efter torsdagens fest - Nvidia fortsætter op
15:32 Amerikansk mediagigant bakker over 9 pct. efter skuffende indtjening
15:22 Netcompany-aktie dykker efter bekræftet hackerangreb
15:13 Hackere lækker kildekode og passwords fra Netcompany: Truer den danske stat
15:02 Valuta: Pund tager revanche mod dollar for første gang siden januar
14:33 USA/tendens: Rolig åbning i udsigt efter torsdagens aktiefest
14:27 ECB's Simkus finder plads til en pengepolitisk lempelse til sommer
14:25 ISS får lavere kursmål hos Carnegie
13:52 Effekten fra ECB's renteforhøjelser har ifølge direktionsmedlem toppet
13:24 Greenmobility nedjusterer til 2023: Justeret praksis udskyder indtjening til senere
12:52 Europa/aktier: Europæiske aktier halter efter amerikansk aktiefest
11:53 Genmab får løftet anbefaling til "outperform" fra "market perform" hos BMO
11:51 Aktier/middag: Fortsat mat stemning i C25 - ISS i bunden igen
11:35 Obligationer/middag: Renten fortsætter frem - stærke aktiemarkeder kan få Fed til at tøve