Delårsrapport for første kvartal 2021: Stærk strategisk fremdrift og god operationel drift i første kvartal 2021

Udgivet den 29-04-2021  |  kl. 05:59  |  

Ørsteds bestyrelse har i dag godkendt delårsrapporten for første kvartal 2021.

Vores driftsresultat (EBITDA) i årets første kvartal udgjorde 4,9 mia. kr., et fald på 1,9 mia. kr. i forhold til samme periode sidste år. Faldet skyldtes primært høj indtjening fra konstruktionsaftalen vedrørende Hornsea 1's transmissionsanlæg i første kvartal 2020, som ikke blev gentaget i første kvartal 2021, meget høje vindhastigheder i første kvartal 2020 samt salget af eldistributions-, privatkunde- og udendørsbelysningsforretningen sidste år. Herudover var første kvartal 2021 påvirket af en hensættelse til garantiforpligtelser på 0,8 mia. kr. vedrørende udfordringer med kabelbeskyttelsessystemerne på nogle af vores havvindmølleparker.

Koncernens operationelle drift i første kvartal 2021 var god og en smule bedre end forventet. Vores rådighedsgrader har været gode, indtjeningen fra vores kraftvarmeværker har været bedre end forventet, og derudover har vi opnået yderligere indtjening fra afsluttede anlægsprojekter.

Indtjeningen fra vores producerende hav- og landvindmølleparker var på niveau med samme periode sidste år. Det højere antal producerende vindmølleparker blev modsvaret af markant lavere vindhastigheder i vores havvindportefølje.

Vores operationelle drift og finansielle resultater var solide trods COVID-19-pandemien, og vi fastholder derfor vores forventninger til EBITDA for hele året på 15-16 mia. kr.

Vi fastholder samtidig vores nuværende forventninger til bruttoinvesteringer for hele året på 32-34 mia. kr. Når købet af Brookfield Renewable Ireland er afsluttet, vil købsprisen blive lagt til vores nuværende forventninger.

Nettoresultatet udgjorde 1,6 mia. kr., og afkastet af investeret kapital (ROCE) var 7,5 %.

Mads Nipper, administrerende direktør og koncernchef i Ørsted, siger i en kommentar til delårsrapporten for første kvartal 2021:
"Ørsted's operationelle drift i første kvartal 2021 var god og en smule bedre end forventet, og vi har nået flere strategiske milepæle. I vores Offshore-forretning fik de polske Baltica 2 & 3-projekter med en samlet kapacitet på op til 2,5 GW tildelt differencekontrakter, og vi har indgået et nyt partnerskab i Baltikum. Vi har også underskrevet en aftale om at frasælge 50 % af Borssele 1 & 2. I vores Onshore-forretning har vi foretaget et strategisk opkøb i Irland og Storbritannien, hvilket har givet os en platform for fremtidig vækst på det europæiske marked for landbaseret vedvarende energi. Vi glæder os til at præsentere en opdatering af vores strategi og langsigtede mål på vores kapitalmarkedsdag den 2. juni."

Finansielle hovedtal for første kvartal 2021:

mio. kr. Q1 2021 Q1 2020 %
EBITDA 4.863 6.805 (29 %)
Periodens resultat 1.598 3.318 (52 %)
Pengestrømme fra driftsaktivitet 8.087 (428) n.a.
Bruttoinvesteringer (6.665) (5.308) 26 %
Frasalg (31) 7 n.a.
Frie pengestrømme 1.391 (5.729) n.a.
Rentebærende nettogæld 13.190 27.084 (51 %)
FFO/justeret nettogæld 45 % 21 % 24 %p
ROCE 7 % 11 % (4 %p)

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations                Investor Relations
Martin Barlebo                   Allan Bødskov Andersen
99 55 95 52                      99 55 79 96

Telekonference
I forbindelse med aflæggelsen af delårsrapporten vil der blive afholdt en telekonference for investorer og analytikere torsdag den 29. april 2021 kl. 14.00.
Danmark: 78 72 32 51
Storbritannien: +44 333 300 9267
USA: +1 833 526 8384

Telekonferencen (på engelsk) kan følges live på:
https://edge.media-server.com/mmc/p/33swwkbd

Præsentationsmateriale (på engelsk) vil være tilgængeligt før telekonferencen på:
www.orsted.com/en/investors/ir-material/financial-reports-and-presentations#0

Delårsrapporten (på engelsk) kan downloades på:
www.orsted.com/en/investors/ir-material/financial-reports-and-presentations#0

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights' Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.311 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

 

Vedhæftede filer

Koncernmeddelelse_Delårsrapport for første kvartal 2021 Interim financial report Q1 2021 Ørsted - Q1 2021 - Investor presentation

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk