Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2020

Udgivet den 18-05-2020  |  kl. 09:37  |  

Selskabsmeddelelse 2020
København, den 18. maj 2020

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar - 31. marts 2020.

Resume for de første tre måneder af 2020

Corona pandemien og de samfundsmæssige og økonomiske følger heraf har udviklet sig til en global økonomisk krise, der på dramatisk vis har påvirket luftfarten. Mange flyselskaber og virksomheder omkring luftfart er bragt i regulær overlevelseskamp. I Københavns Lufthavn var der før pandemien dagligt 83.000 rejsende. I dag er der færre end 900. Luftfartens krise er alvorlig for Danmark, der er afhængig af international tilgængelighed, turisme og handel med resten af verden.

I takt med spredningen af coronavirussen og landegrænser verden over blev lukket i februar og marts, blev flytrafikken for alvor sat i stå i de sidste uger af kvartalet.

Opbremsningen i marts var så brat, at der trods næsten normal drift i januar og februar, landes på et historisk dårligt kvartalsresultat. Resultatet før skat korrigeret for særlige forhold for første kvartal udgjorde således DKK 79,4 mio. (2019: DKK 258,4 mio.), hvilket var en reduktion på 69,3% sammenholdt med sidste år. Omsætningen udgjorde DKK 764,3 mio. (2019: DKK 971,8 mio.), hvilket var 21,4% mindre end sidste år.

Med april og maj måned stort set uden flytrafik og stor usikkerhed om, hvornår verden vil åbne sig igen, er det ikke muligt at oplyse forventninger til den nærmeste fremtid. Men 2020 bliver et udfordrende og svært år for luftfarten.

Betydelig reduktion af omkostninger og investeringer
CPH er i gang med at udrulle en større plan med fokus på at sikre likviditeten ved at reducere driftsomkostninger og udskyde planlagte investeringer for op mod DKK 1,0 mia. i resten af 2020, samt mulige reduktioner og konsekvenser for 2021.

Som kritisk infrastruktur er lufthavnen forpligtet til at være i drift, uanset at dette på nuværende tidspunkt sker med store daglige tab på driften. Der er derfor etableret betydelige kreditfaciliteter, som sikrer CPH's drift i den kommende periode.

Dertil kommer den danske stats finansielle støtteordninger. Fra andet kvartal kompenseres CPH for cirka 1/3 af de løbende lønomkostninger via ordningen om lønkompensation. Det betyder, at CPH indtil videre har undgået at afskedige medarbejdere. I stedet er der hjemsendt 2.200 ud af 2.600 medarbejdere i en rotationsordning. Fastholdelse af ambitionen om at undgå afskedigelser som følge af Corona-krisen afhænger af krisens varighed og dybde samt omfanget af støtte fra staten.

For at modtage kompensation på mere end DKK 60 mio. for faste omkostninger er det en betingelse, at CPH ikke har kapitalafgang, herunder udbetaler udbytte, eller foretager aktietilbagekøb, i regnskabsåret 2020 og 2021.

Likviditetsmæssigt står lufthavnen godt rustet til den kommende periode. I maj måned indgik CPH en to-årig kreditfacilitet på i alt DKK 6 mia. med en gruppe af banker. Den nye facilitet er en kombination af et to-årigt lån på DKK 2 mia. og en to-årig kreditfacilitet på DKK 4 mia. Samtidig har CPH indgået en fritagelsesaftale med eksisterende långivere, hvilket fritager CPH fra visse lånekrav til og med første kvartal 2021. Den nye kreditfacilitet og fritagelsesaftalen sikrer, at CPH vil være i stand til fortsat at møde sine finansielle og investeringsmæssige forpligtelser.

CPH skaber jobs og velfærd
Lufthavnen huser ca. 1.000 virksomheder og flyselskaber, der samlet beskæftiger ca. 22.000 medarbejdere inden for bl.a. håndtering af fly, bagage, passagerer og catering til f.eks. byggeri, vedligeholdelse og service i butikker og restauranter. Mange af disse virksomheder har måttet afskedige medarbejdere. Senest har SAS varslet afskedigelser af op til 1.700 ansatte i Danmark og flyselskabet Norwegian annoncerede 20. april, at det siger farvel til flere end 600 danske piloter og kabineansatte. CPH har gennem årene haft et tæt samarbejde med såvel SAS som Norwegian om at udvikle ruter. Før krisen ramte stod de to selskaber for 51% af trafikken i Københavns Lufthavn.

Ifølge tal fra Copenhagen Economics bidrager luftfartsbranchen til at skabe beskæftigelse og velstand i Danmark for en værdi af op mod DKK 100 mia. - heraf DKK 30 mia. alene via Københavns Lufthavn.

Den grønne omstilling er ikke glemt
Trods krisen vil Københavns Lufthavn fortsat søge samarbejde med partnere, flyselskaber, den offentlige sektor, NGO'ere og andre om at sikre, at fremtidens luftfart bliver bæredygtig, og at den samlede danske luftfart er klimaneutral i 2050.

CPH holder også foreløbigt fast i lufthavnens klimastrategi og målene om, at driften af CPH i 2030 skal være helt CO2 neutral og emissionsfri. Tempoet i den helt nødvendige grønne omstilling vil afhænge af, hvordan vi kommer igennem krisen. Jo flere økonomiske muskler vi har, jo større styrke kan vi sætte bag den bæredygtige omstilling af luftfarten, når verden på et tidspunkt åbner igen med handel, rejselyst og flytrafik.

Highlights af resultaterne

      

Passagertallet i Københavns Lufthavn udgjorde 4,8 mio., i de første tre måneder af 2020, hvilket var 24,2% mindre end samme periode sidste år grundet corona-krisen. Antallet af lokaltafgående passagerer udgjorde 1,9 mio. (25,3% færre end sidste år), og transfer- og transitpassagerer udgjorde 0,5 mio. (26,3% færre end sidste år).
 Omsætningen udgjorde DKK 764,3 mio. (2019: DKK 971,8 mio.), hvilket var et fald på 21,4% i forhold til sidste år primært som følge af corona-krisen.
 Corona-krisen havde også en stor negativ påvirkning på EBITDA. EBITDA korrigeret for særlige forhold udgjorde DKK 320,2 mio. (2019: DKK 509,0 mio.), hvilket var 37,1% mindre end sidste år. EBITDA udgjorde DKK 313,0 mio. (2019: DKK 506,8 mio.), hvilket var 38,2% mindre end sidste år.
 EBIT korrigeret for særlige forhold faldt 61,5% til DKK 110,8 mio. (2019: DKK 287,5 mio.). EBIT faldt 63,7% til DKK 103,6 mio. (2019: DKK 285,3 mio.).
 Nettofinansieringsomkostningerne steg DKK 2,3 mio. sammenlignet med samme periode sidste år.
 Resultat før skat korrigeret for særlige forhold faldt 69,3% til DKK 79,4 mio. (2019: DKK 258,4 mio.). Resultat før skat faldt 71,8% til DKK 72,2 mio. (2019: DKK 256,2 mio.).
 Anlægsinvesteringer udgjorde DKK 489,1 mio. i de første tre måneder af 2020 (2019: DKK 549,0 mio.). Investeringer i årets første tre måneder omfatter bl.a. udvidelse af Terminal 3, færdiggørelse af Finger E, opførsel af parkeringsanlæg, nye bagagefaciliteter, diverse IT-systemer samt diverse forbedrende vedligeholdelse. Alle investeringer er nu under revision som nævnt ovenfor.

Forventninger til 2020

Luftfarten globalt er under markant pres med blandt andet økonomisk usikkerhed, klimaomstilling og i den seneste tid udbruddet af coronavirusen.

Coronavirus og de samfundsmæssige og økonomiske følger heraf påvirker antallet af flyrej­ser signifikant - både når det gælder ferie- og forretningsrejser. Flyselskaberne annoncerer aflysninger og reducerer driften i takt med den faldende efterspørgsel.

På baggrund af den store usikkerhed coronavirussen har skabt for flytrafikken i Danmark og resten af verden og usikkerhed om situatio­nens varighed er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at foretage en rimelig vurdering af de økonomiske påvirkninger af coronavirussen. Derfor er det heller ikke muligt at give en forventning for omsætning, resultat før skat og samlede investeringer. CPH vil offentliggøre forventninger til 2020 og andre materielle nye oplysninger, når der foreligger tilstrækkelig klarhed.

Ovenstående er uændret i forhold til CPH's udmelding i forbindelse med offentliggørelsen af CPH's årsrapport for 2019 den 3. marts 2020.

Postboks 74
Lufthavnsboulevarden 6
2770 Kastrup

Kontaktperson:
Rasmus Lund
Finansdirektør

Tlf.:  3231 3231
E-mail: cphweb@cph.dk
www.cph.dk

CVR-nr. 14 70 72 04

 

Vedhæftet fil

Q1 2020 Selskabsmeddelelse

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:45 Europa/lukning: Mindre stigninger med britisk finanshus i front
17:37 Mærsk-rival leverer første kvartalsunderskud i fire år efter massivt dyk
17:08 Booking varsler beskeden stigning i bestilte overnatninger - aktie dykker
17:03 Fredagens aktier: C25 haltede efter udlandet - Mærsk sendt ned og Netcompany hacket
17:00 Fredagens obligationer: Rentestigninger blev afløst af fald
16:54 Amerikansk rumfartsselskabs aktie flyver til månen efter vellykket landing
15:41 USA/åbning: Afdæmpede stigninger efter torsdagens fest - Nvidia fortsætter op
15:32 Amerikansk mediagigant bakker over 9 pct. efter skuffende indtjening
15:22 Netcompany-aktie dykker efter bekræftet hackerangreb
15:13 Hackere lækker kildekode og passwords fra Netcompany: Truer den danske stat
15:02 Valuta: Pund tager revanche mod dollar for første gang siden januar
14:33 USA/tendens: Rolig åbning i udsigt efter torsdagens aktiefest
14:27 ECB's Simkus finder plads til en pengepolitisk lempelse til sommer
14:25 ISS får lavere kursmål hos Carnegie
13:52 Effekten fra ECB's renteforhøjelser har ifølge direktionsmedlem toppet
13:24 Greenmobility nedjusterer til 2023: Justeret praksis udskyder indtjening til senere
12:52 Europa/aktier: Europæiske aktier halter efter amerikansk aktiefest
11:53 Genmab får løftet anbefaling til "outperform" fra "market perform" hos BMO
11:51 Aktier/middag: Fortsat mat stemning i C25 - ISS i bunden igen
11:35 Obligationer/middag: Renten fortsætter frem - stærke aktiemarkeder kan få Fed til at tøve