Delårsrapport Q2 - bedre indtjening, opdatering af forventninger og udbytte

Udgivet den 19-08-2020  |  kl. 17:07  |  

Selskabsmeddelelse nr. 22-2020
19. august 2020


North Medias resultater i 1. halvår 2020 var bedre end ventet, trods en mindre, negativ effekt af COVID-19 pandemien. Alle 3 forretningsområder øgede driftsindtjeningen markant i forhold til 1. halvår 2019. Hovedpunkter for 1. halvår 2020 med sammenligningstal for 1. halvår 2019 i parentes:    

Solid indtjeningsfremgang i 1. halvår 2020 trods en vis effekt af COVID-19 krisen

Koncernens omsætning var stort set uændret med 510 mio. kr. (511 mio. kr.).Driftsindtjeningen (EBIT, før særlige poster) blev 122 mio. kr. (69 mio. kr.). Overskudsgraden steg til 23,9% (13,5%), og afkastet af investeret kapital (ROIC) mere end fordobledes til 43,7% (20,4%).   Periodens resultat var 138 mio. kr. (112 mio. kr.).FK Distribution forbedrede driftsindtjeningen til 118 mio. kr. (74 mio. kr.). Effektiviseringer, især omstilling til én ugentlig omdeling, opvejede et øget fald i volumenerne, som følge af COVID-19 krisen. North Media Online øgede driftsindtjeningen til 11 mio. kr. (3 mio. kr.) efter 17% omsætningsvækst, drevet af BoligPortal. Ofir forbedrede også indtjeningen betydeligt, primært ved omkostningsreduktioner.BEKEY havde 25% omsætningsvækst. Kernesegmentet "Homecare" blev profitabelt, mens der fortsat investeres i adgangsløsninger til hjemmeleverandører og ejendomsadministratorer.

Forventninger til 2020 opdateres
Forventningerne til driftsresultatet (EBIT før særlige poster) i 2020 opdateres:   

North Media forventer nu et driftsresultat på 215-245 mio. kr. i 2020 mod 166 mio. kr. i 2019. Seneste forventning fra 26. juni var et driftsresultat på 200-230 mio. kr. Alle 3 forretningsområder ventes at forbedre driftsindtjeningen i forhold til 2019. Koncernens omsætning ventes nu at blive 1.005-1.045 mio. kr. i 2020 mod 1.045,6 mio. kr. i 2019Seneste forventning fra 26. juni var et en omsætning på 990-1.040 mio. kr.Tocifret vækst i både North Media Online og BEKEY ventes delvist at opveje et fald på cirka 4% i FK Distributions omsætning. Der er fortsat forhøjet usikkerhed på grund af COVID-19 og konsekvenserne af pandemien.

Udbytte på 4 kr. pr. aktie
Bestyrelsen har jf. selskabsmeddelelse 20-2020 den 19. august 2020 besluttet at udbetale et ekstraordinært udbytte på 4 kr. pr. aktie (3 kr. for 2018). Det sker på baggrund af, at det ordinære udbytte for 2019 i marts blev suspenderet pga. COVID-19 krisen.

Samlet udloddes 80,2 mio. kr., svarende til 72 mio. kr. ekskl. egne aktier.Udlodningen er i tråd med målsætningen om at betale et konstant, attraktivt udbytte til aktionærerne, suppleret med lejlighedsvise tilbagekøb af egne aktier.   Selskabet har dermed siden januar 2016 sendt 196 mio. kr. retur til aktionærerne ved udbytter og tilbagekøb. North Media vil tilbagebetale ca. 3,8 mio. kr. i statsstøtte til de frasolgte North Media Aviser for mistet annoncesalg under COVID-19 krisen. Koncernen har ikke fået anden støtte under COVID-19 krisen.

"Vi er godt på vej til at forbedre driftsindtjeningen for 4. år i træk ved konsekvent fokusering på kerneaktiviteter, forbedringer af driften og større omkostningseffektivitet. Der er fortsat stærkt momentum og tocifret vækst i North Media Online - især BoligPortal - og BEKEY, mens effektiviseringer af FK Distribution har givet resultater hurtigere end ventet," siger Kåre Wigh, ordførende koncerndirektør & CFO.

Yderligere oplysninger: Ordførende koncerndirektør & CFO Kåre Stausø Wigh, mobil 25 65 21 45

Vedhæftet fil

22-20 Q2 2020_DK

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder