Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. halvår 2020

Udgivet den 31-08-2020  |  kl. 11:00  |  

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S                                                          
GlobeNewswire

                                                                                                                    Faaborg, den 31. august 2020

                                                                                                                                                                                                          Selskabsmeddelelse nr. 10/2020

                                                               
Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. halvår 2020

SKAKO realiserer et stærkt resultat for 1. halvår af 2020
I 1. halvår 2020 realiserede SKAKO et stærkt resultat af primær drift (EBIT) på 11,1 mio. kr., hvilket udgør en stigning på 97% i forhold til 1. halvår 2019, hvor et EBIT-resultat på 5,6 mio. kr. blev realiseret. Som følge af nedlukningen i forbindelse med Covid-19 faldt omsætningen med 5,8% til 172,7 mio. kr. sammenlignet med en omsætning på 184,0 mio. kr. i første halvår 2019. Dog blev bruttomarginen hævet med 2,7 procentpoint til 25,8% (1. halvår 2019: 23,1%), mens kapacitetsomkostninger kun udgjorde 19,4% af omsætningen mod 20,0% af omsætningen i 1. halvår 2019, hvilket har opvejet den lavere omsætning. Resultatet blev genereret i begge divisioner, hvor SKAKO Concrete-divisionen bidrog med et EBIT-resultat på 4,6 mio. kr., mens SKAKO Vibration-divisionen bidrog med et EBIT-resultat på 7,5 mio. kr.

EBIT-resultatet i SKAKO Concrete-divisionen er en fremgang på 6,5 mio. kr. i forhold til samme periode i 2019 og kommer i forlængelse af de igangsatte initiativer i S2020 profitforbedringsprojektet, som har særligt fokus på at øge profitabiliteten på anlægsordrer. Resultatet i Vibration-divisionen, som faldt med 1,2 mio. kr. i forhold til samme periode i 2019, er påvirket af den faldende omsætning, hvis effekt på resultatet bliver delvist opvejet af stigende marginer på anlægsprojekter. Besparelser igangsat som følge af nedlukningen af samfundet i forbindelse med Covid-19 samt modtaget lønkompensation har til en vis grad kompenseret for den negative indvirkning fra Covid-19 pandemien i begge divisioner.

Ordreindgangen udgjorde i 1. halvår 2020 161,8 mio. kr. sammenlignet med 179,6 mio. kr. i 1. halvår 2019. Ved indgangen til 2. halvår 2020 udgør ordrebeholdningen 112,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 9,3% sammenlignet med starten af 2. halvår 2019. Som følge af den høje ordrebeholdning ved starten af 2020, er ordrebeholdning fortsat god ved starten af 2. halvår 2020 på trods af negativ påvirkning fra Covid-19 pandemien.

Covid-19 pandemien har haft betydelig indvirkning på resultaterne i 1. halvår 2020. Særligt i 2. kvartal 2020, hvor omsætningen er faldet med 20,6% sammenlignet med samme periode sidste år. Derudover har indgangen af anlægsordrer været negativt påvirket af nedlukningen som følge af Covid-19. Til trods for, at indvirkningen fra Covid-19 forventes at have været størst i 2. kvartal 2020, forventes effekten at fortsætte i 2. halvår 2020. Omsætningen fra aftersales forventes normaliseret i løbet af 3. kvartal 2020, mens effekten på omsætning fra anlægsordrer forventes at fortsætte gennem hele 2. halvår 2020.

Nedlukningen af samfundet overalt i verden har skabt en udfordrende situation, også hos SKAKO. Virksomheden er driftsmæssigt kommet fornuftigt igennem Covid-19 nedlukningen. Administrative medarbejdere i både Danmark og Frankrig har været hjemsendt, hvorimod produktionen i både Danmark, Frankrig og Spanien er fortsat gennem nedlukningen. Den danske produktion i begge divisioner har været relativt uberørt. Enkelte underleverancer har været besværliggjort, men generelt har forsyningskæderne fungeret. Danske og franske salgsmedarbejdere har arbejdet hjemmefra men har oplevet nogen udfordringer med især aftersales og service, eftersom mange kunder har standset aktiviteterne eller udskudt beslutninger om investeringer. Det franske SKAKO Vibration Minerals segment driver en næsten fuld outsourcet virksomhed og har ikke været berørt, idet underleverandører, primært i Østeuropa, har været leveringsdygtige i hele perioden. I Spanien har Dartek været omfattet af reglerne om kritisk produktion og har derfor været i fuld drift i hele perioden. Medarbejderne er vendt tilbage til kontorerne i løbet af juni, juli og august, og trygge foranstaltninger er etableret i alle faciliteter.

"Covid-19 pandemien fortsatte med at påvirke den globale økonomi og SKAKO's forretning i 2. kvartal af 2020. Under disse vanskelige omstændigheder har SKAKO's medarbejdere leveret et flot resultat i 1. halvår af 2020, hvor vi har set stigende marginer i begge divisioner. Ordreindgangen i 2. kvartal har været negativt påvirket af Covid-19 pandemien, og vi er stadig ikke helt fri af indvirkningerne fra nedlukningen. Dog ser vi en lavere usikkerhed med hensyn til resultaterne for 2020, hvilket også er grunden til, at vi opdaterede vores forventninger til 2020 i selskabsmeddelelse 9/2020 af 17. august 2020. Fokus er nu på at levere et fornuftigt 2. halvår 2020, og så ser vi frem mod 2021, hvor vi forventer at kunne fortsætte den positive og spændende udvikling af SKAKO." udtaler bestyrelsesformand Jens Wittrup Willumsen


Resume

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2020 for SKAKO A/S.

      ·1. halvårs ordreindgang faldt med 10% til 161,8 mio. kr. (179,6 mio. kr. i 1. halvår 2019).
            Ordrebeholdningen udgjorde ved udgangen af 1. halvår 2020 112,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 9,3% i forhold til 1. halvår 2019 (103,2 mio. kr. ultimo 1. halvår 2019).

Ordreindgangen i 1. halvår 2020 og ordrebeholdning ved udgangen af 1. halvår 2020 er negativt påvirket af Covid-19.
  Omsætningen faldt i 1. halvår 2020 med 5,8% til 172,7 mio. kr. (183,3 mio. kr. i 1. halvår 2019). Vibration-divisionen realiserede et fald i omsætningen på 3,7 %, mens Concrete-divisionen realiserede et fald på 8,1%. Faldet i begge divisioner sker som følge af nedlukningen i forbindelse med Covid-19.
  Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde 11,1 mio. kr. i 1. halvår 2020 (1. halvår 2019: 5,6 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde i Vibration-divisionen 7,5 mio. kr., mens det i Concrete-divisionen udgjorde 4,6 mio. kr.
  Bruttomargin for 1. halvår 2020 steg med 2,7 procentpoint til 25,8% sammenlignet med 1. halvår 2019 (23,1%). Fremgangen skyldes primært forbedrede marginer på anlægsordrer i Concrete-divisionen samt høje marginer på anlægsordrer i Vibration-divisionen.
  Resultat efter skat i 1. halvår 2020 udgjorde 9,8 mio. kr. (3,9 mio. kr. i 1. halvår 2019).
 For 1. halvår 2020 udgjorde pengestrømmene fra driften -0,6 mio. kr. (-5,5 mio. kr. for 1. halvår 2019). De negative pengestrømme skyldes primært arbejde udført på forudbetalte kundekontrakter samt en stigning i tilgodehavender fra kundekontrakter, som endnu ikke kan faktureres.

Forventninger til 2020

Forventningerne til 2020 fastholdes i henhold til det meddelte i selskabsmeddelelse 9/2020 af 17. august 2020:

På baggrund af de foreløbige resultater for 1. halvår 2020 og forventningerne til omsætning i resten af 2020, forventes fortsat et resultat af primær drift (EBIT) på 13-18 mio. kr. for 2020.

Som følge af Covid-19's uforudsigelige og dynamiske udvikling samt indvirkning på økonomier verden over, er denne forventning også behæftet med større usikkerhed end normalt. Forventningen er baseret på en gradvis forbedring af forretningssituationen i 2. halvår 2020 uden begivenheder med væsentlig negativ betydning for den globale økonomi. 

Med venlig hilsen
SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen
Bestyrelsesformand
Tlf.: 23 47 56 40     

Vedhæftede filer

Delårsrapport for SKAKO AS for 1. halvår 2020 Interim report Q2 2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:08 Booking varsler beskeden stigning i bestilte overnatninger - aktie dykker
17:03 Fredagens aktier: C25 haltede efter udlandet - Mærsk sendt ned og Netcompany hacket
17:00 Fredagens obligationer: Rentestigninger blev afløst af fald
16:54 Amerikansk rumfartsselskabs aktie flyver til månen efter vellykket landing
15:41 USA/åbning: Afdæmpede stigninger efter torsdagens fest - Nvidia fortsætter op
15:32 Amerikansk mediagigant bakker over 9 pct. efter skuffende indtjening
15:22 Netcompany-aktie dykker efter bekræftet hackerangreb
15:13 Hackere lækker kildekode og passwords fra Netcompany: Truer den danske stat
15:02 Valuta: Pund tager revanche mod dollar for første gang siden januar
14:33 USA/tendens: Rolig åbning i udsigt efter torsdagens aktiefest
14:27 ECB's Simkus finder plads til en pengepolitisk lempelse til sommer
14:25 ISS får lavere kursmål hos Carnegie
13:52 Effekten fra ECB's renteforhøjelser har ifølge direktionsmedlem toppet
13:24 Greenmobility nedjusterer til 2023: Justeret praksis udskyder indtjening til senere
12:52 Europa/aktier: Europæiske aktier halter efter amerikansk aktiefest
11:53 Genmab får løftet anbefaling til "outperform" fra "market perform" hos BMO
11:51 Aktier/middag: Fortsat mat stemning i C25 - ISS i bunden igen
11:35 Obligationer/middag: Renten fortsætter frem - stærke aktiemarkeder kan få Fed til at tøve
11:31 Novos Wegovy kan løfte USA's vækst, mener Goldman
10:06 Tyske selskabers syn på forretningsklimaet er lysere i februar