Femern-forbindelsen sættes i gang

Udgivet den 12-05-2020  |  kl. 18:17  |  

Som konsortiemedlem i Femern Link Contractors har Aarsleff i dag modtaget besked om, at byggeriet af Femern-forbindelsen sættes i gang med start 1. januar 2021.

Tilbage i 2016 indgik Femern Link Contractors betingede kontrakter på tre af de fire store tunnelkontrakter på Femern-forbindelsen.

Kontrakterne omfatter etablering af portalbygværker, ramper, betalingsanlæg og broer på både den danske og tyske side samt udførelse og placering af de tunnelelementer, som den 18 kilometer lange sænketunnel skal bestå af. De tre kontrakter er: 

Anlæg af den nordlige del af sænketunnelenAnlæg af den sydlige del af sænketunnelenAnlæg af insitu-tunnel, portaler og ramper. På denne kontrakt er Aarsleff pennefører. 

Den samlede kontraktsum er på 3,4 milliarder euro, heraf udgør Aarsleffs andel 0,5 milliarder euro. (Beløbene er 2015-priser).


Alle tre kontrakter er indgået af Femern Link Contractors, som består af: 

Per Aarsleff Holding A/S (Danmark)VINCI Construction Grands Projets S.A.S. (Frankrig)Wayss & Freytag Ingenieurbau AG (Tyskland)Max Bögl Stiftung & Co. KG (Tyskland)CFE SA (Belgien)Solétance-Bachy International S.A.S. (Frankrig)BAM Infra B.V. (Holland)BAM International B.V. (Holland).Dredging International N.V. (Belgien) er kun konsortiemedlem på tunnelkontrakterne. 

Derudover er COWI A/S (Danmark) rådgiver på alle tre kontrakter.

Igangsætningen ændrer ikke Aarsleffs forventninger til resultatet for regnskabsåret 2019/20.

Yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Jesper Kristian Jacobsen, tlf. 8744 2222.  

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk