Firstfarms 9M: Fortsat fremgang i vente

Udgivet den 26-11-2019  |  kl. 09:20  |  

Firstfarms, der opkøber og driver landbrug i Østeuropa, har i de første ni måneder af 2019 realiseret en omsætning på 204,0 mio. kr. mod 168,4 mio. kr. i samme periode af 2018. Driftsresultatet før af- og nedskrivninger, EBITDA, landede på 70,0 mio. kr. og driftsresultatet EBIT på 32,5 mio. kr.

- Det går godt i Firstfarms. Vores køb af virksomheder de seneste år har skabt den forventede vækst. Vi ser nu effekten af vores ambitiøse og bæredygtige vækststrategi, og vi forventer et robust resultat for 2019, fastslår Anders H. Nørgaard fra Firstfarms.

EBITDA og EBIT er forbedret med henholdsvis 27,2 mio. kr. og 11,4 mio. kr. sammenlignet med samme periode sidste år.

- Prisen på smågrise og slagtesvin har været under budget i Q1, men væsentligt over i Q2 og Q3. Dette har sammen med forøget produktionseffektivitet bidraget til et tilfredsstillende resultat for de første 9 måneder af 2019. Der forventes fortsat tilfredsstillende svinepriser i resten af 2019, skriver selskabet.

Det fremhæves også, at høstudbytterne har været marginalt under budgettet som følge af et meget tørt år - særligt i Rumænien. Mælkeprisen har også været lavere end budgetteret.

Overtagelsen af selskabet Hospoda Invest indgår i tallene for perioden 17. juli 2019 og frem. Selskabet ejer og driver 1500 hektar og har 2300 søer med produktion af smågrise og slagtesvin.

Forventningerne, der blev opjusteret, fastholdes og lyder på et EBITDA på 90-95 mio. kr. og et EBIT på 43-48 mio. kr.

De tilsvarende tal for 2018 var et EBITDA på 57 mio. kr. og et EBIT på 26 mio. kr.

TABEL

Firstfarms regnskab for tredje kvartal af 2019:

Mio. kr. Q3 2019 Q3 2018 9M 2019 9M 2018 FY 2018
Nettoomsætning 95,5 82,1 204,0 168,4 248,9
Resultat før afskrivninger (EBITDA) 22,8 17,9 70,0 42,8 57,5
Resultat af primær drift (EBIT) 9,5 8,0 32,5 21,0 25,9
Resultat før skat 4,3 4,3 20,2 11,0 11,5
Nettoresultat 3,0 3,2 15,8 9,9 8,1

Firstfarms forventninger til 2019:

Mio. kr. Ved Q3 2019 Før Q3 2019
EBITDA 90-95 90-95
EBIT 43-48 43-48

/ritzau/FINANS

Claus Mikkelsen

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯ 

Relaterede nyheder