Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen ValueInvest Danmark den 19. april 2024

Udgivet den 19-04-2024  |  kl. 09:30  |  

Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Årsrapport, udbytte og bestyrelsesmedlemmernes honorar
Årsrapporten for 2023 blev enstemmigt godkendt, herunder bestyrelsens honorar samt forslag om udbetaling af udbytte på 13,60 kr. pr. bevis for andelsklasse A i ValueInvest Global KL, og udbytte på 14,60 kr. pr. bevis for andelsklasse W i ValueInvest Global KL.

Udbyttebetalingen til investorerne er foretaget aconto den 5. februar 2024.

Forslag fremsat af bestyrelsen
Der blev ikke fremsat forslag under dette punkt.

Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen havde indstillet til genvalg af Ole Steffensen, Jens Harck og Bent Erik Carlsen, der enstemmigt blev valgt som medlemmer af bestyrelsen.

Valg af revisor
EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

c/o BI Management A/S
Bredgade 40
1260 København K


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder