Forsikringskoncernen Tryg justerer strategien og afskediger 250-270 medarbejdere

Udgivet den 27-09-2023  |  kl. 11:56  |  
Aktie tabel

Forsikringskoncernen Tryg gennemfører en række strategiske ændringer, der blandt andet får den konsekvens, at der afskediges 250-270 medarbejdere på tværs af organisationen.

Det svarer til ca. 3,5 pct. af forsikringskoncernen nuværende medarbejderantal på godt 7400.

Tiltagene skal styrke koncernens konkurrenceevne og sikre finansiel robusthed til at kunne investere i fremtidige vækstmuligheder.

Målene for 2024 ligger fast, men forsikringskoncernen må konstatere, at det makroøkonomiske miljø på tværs af koncernens er blevet væsentligt forandret, siden de blev meldt ud i november 2021.

Samtidig er Tryg og den nye topchef, Johan Kirstein Brammer, ved at lægge fundamentet for den nye strategi for 2027, som vil blive annonceret i fjerde kvartal næste år.

- Ved at foretage disse ændringer fremtidssikrer vi en større koncern og tilpasser organisationen til det nuværende makroøkonomiske miljø, siger Johan Kirstein Brammer.

Overordnet laver forsikringskoncernen fire større ændringer.

For det første har koncernen besluttet at sammenlægge sine industri- og erhvervsforretningsområder i Norge og Danmark.

Derudover ændres ledelsesstruktur i Sverige i Trygg-Hansa, hvilket får den konsekvens, at chefen for den forretning, Mats Dahlquist, ved årsskiftet forlader koncernen, mens den fortsættende ledelse fremover kommer til at referere til Tryg-koncernens direktion.

For det tredje vil Tryg styrke sit fokus på forebyggelse ved at etablere en enhed, der samler både innovation og forebyggelse i et nyt udviklingscenter forankret i koncernens strategiområde.

Som en konsekvens af de tiltag gennemfører Tryg effektiviseringer og optimeringer på tværs af koncernen, der omfatter afskedigelse af 250-270 medarbejdere.

Afskedigelserne er særligt drevet af beslutningen om at sammenlægge industri- og erhvervsdivisionerne. Tryg vil i tredje kvartal 2023 udgiftsføre en engangsomkostning på 180 mio. kr. i restrukturering.

.\\˙ MarketWire

Flemming Thestrup Andersen

Tags:  Shares❯