GN Q2: Audio trak godt op og er bag opjustering - Hearing som ventet

Udgivet den 22-08-2018  |  kl. 07:35  |  

GN Group klarede sig bedre end ventet i andet kvartal, hvor selskabet realiserede en omsætning på 2564 mio. kr. og et driftsresultat (EBITA) på 452 mio. kr. Regnskabet var desuden pyntet med tredje opjustering i år i Audio.

Omsætningen i koncernen var bedre end ventet, da analytikerne havde ventet en omsætning på 2512 mio. kr. og et driftsresultat (EBITA) på 433 mio. kr. ifølge estimater indsamlet af Ritzau Estimates. I andet kvartal 2017 omsatte GN Group for 2393 mio. kr. og realiserede et driftsresultat (EBITA) på 386 mio. kr.

Den organiske vækst hos GN Group blev i andet kvartal 11 pct. mod ventet 9,8 pct. blandt analytikerne og 7 pct. i andet kvartal året før. På bundlinjen hentede GN Group et resultat før skat samt et nettoresultat på henholdsvis 366 mio. kr. og 284 mio. kr. i andet kvartal. Det skal sammenlignes med analytikernes forventninger om henholdsvis 379 mio. kr. og 296 mio. kr. på de to poster.

I andet kvartal 2017 hentede GN Group et resultat før skat på 346 mio. kr. og et nettoresultat på 268 mio. kr.

AUDIO MARKANT BEDRE

GN Groups headset-division, GN Audio, klarede sig markant bedre end ventet i andet kvartal.

GN venter nu en organisk vækst på 16-19 pct. i Audio mod tidligere 15 pct.

I andet kvartal omsatte forretningen for 1131 mio. kr., mens analytikerne til sammenligning havde ventet 1086 mio. kr. ifølge estimater indsamlet af Ritzau Estimates. I andet kvartal sidste år omsatte divisionen for 978 mio. kr.

GN Audios driftsresultat (EBITA) blev 207 mio. kr., og EBITA-marginen landede dermed på 18,3 pct. Det skal sammenlignes med analytikernes forventninger om et driftsresultat (EBITA) på 190 mio. kr. samt en margin på 17,4 pct.

I andet kvartal 2017 realiserede GN Audio et driftsresultat (EBITA) på 168 mio. kr. og en EBITA-margin på 17,2 pct.

Den organiske vækst hos GN Audio blev i april, maj og juni 19 pct. mod ventet 15,2 pct. blandt analytikerne og 12 pct. i andet kvartal året før.

HEARING PÅ LINJE

GN Groups høreapparatdivision, GN Hearing, leverede på linje med forventningerne i andet kvartal på omsætning og indtjening.

Selskabet omsatte i april, maj og juni for 1433 mio. kr. mod ventet 1431 mio. kr. blandt analytikerne ifølge estimater indsamlet af Ritzau Estimates. I den tilsvarende periode et år tidligere blev omsætningen 1415 mio. kr. i divisionen.

Driftsresultatet (EBITA) landede på 278 mio. kr. mod ventet 273 mio. kr. og 255 mio. kr. i andet kvartal 2017, mens EBITA-marginen dermed blev 19,4 pct. mod ventet 19,0 pct. blandt analytikerne og 18,0 pct. på den post et år tidligere.

Den organiske vækst i GN Hearing blev i andet kvartal 6,0 pct., hvilket var på linje med forventningerne og en stigning fra 5 pct. i andet kvartal.

FORVENTNING LØFTES

GN Group opjusterer for tredje gang i år forventningerne til headset-divisionen GN Audio.

Den organiske vækst i GN Audio ventes nu at lande på 16-19 pct. mod den tidligere forventning om "op til" 15 pct.

Forventningerne til driftsmarginen (EBITA) fastholdes på "mere end" 18 pct.

For høreapparatselskabet GN Hearing sigtes der stadig efter en organisk vækst på "mere end" 6 pct. samt en EBITA-margin på "mere end" 20 pct.

I 2017 leverede GN Hearing en organisk vækst på lige godt 6 pct. samt en EBITA-margin på 20,5 pct., mens de tilsvarende poster for GN Audio landede på henholdsvis 10 pct. og 18,2 pct.

Inden regnskabet for andet kvartal ventede analytikerne ifølge estimater indsamlet af Ritzau Estimates en organisk vækst på henholdsvis 6,2 pct. i GN Hearing og 14,7 pct. i GN Audio i 2018.

Forventningerne til driftsmarginen (EBITA) var på henholdsvis 20,9 pct. og 18,5 pct.

GN Group fastholder i forbindelse med sit regnskab for andet kvartal sine langsigtede forventninger for perioden 2017-2019, der blev offentliggjort i forbindelse med en kapitalmarkedsdag hos selskabet i september 2016.

TABEL

GN Groups regnskab for andet kvartal 2018:

Mio. kr. Q2 18 Q2 18(e) Q2 17 FY 18(e) FY '17
Omsætning 2564 2512 2393 10.248 9585
- Hearing 1433 1431 1415 5831 5615
- Audio 1131 1086 978 4436 3970
Organisk vækst (%) 11,0 9,8 7 9,8 8
- Hearing 6,0 6,0 5 6,2 6
- Audio 19,0 15,2 12 14,7 10
EBITA 452 433 386 1909 1744
- Hearing 278 273 255 1214 1153
- Audio 207 190 168 824 721
EBITA-margin (%) 17,6 17,2 16,1 18,6 18,2
- Hearing 19,4 19,0 18,0 20,9 20,5
- Audio 18,3 17,4 17,2 18,5 18,2
Resultat før skat 366 379 346 1683 1504
Nettoresultat 284 296 268 1313 1122

(e) = medianestimater indsamlet af Ritzau Estimates blandt op til seks analytikere.

GN Groups forventninger til 2018:

GN Hearing:

% Ved Q2 '18: Før Q2 '18:
Organisk omsætningsvækst Mere end 6 Mere end 6
EBITA-margin Mere end 20 Mere end 20

GN Audio:

% Ved Q2 '18: Før Q2 '18:
Organisk omsætningsvækst 16-19 Op til 15
EBITA-margin Mere end 18 Mere end 18

/ritzau/FINANS

Claus Mikkelsen

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯ 

Relaterede nyheder