Horn fremlægger 2-årig handlingsplan som skal føre til overskud

Udgivet den 23-05-1997  |  kl. 15:40  |  

København--23.maj--NetPosten--Nedenstående hovedtal omfatter koncernen bestående af Horn Belysning A/S og dets 100% ejede datterselskab Lyskær-Lyfa A/S.

Nettomsætningen er i første regnskabshalvår faldet til 23,57 mio. kr. mod 27,19 mio. kr. i første regnskabshalvår 1995/96. Resultatet af den ordinære drift udgør -2,829 mio. kr. for mod -0,533 mio. kr. året før. Nettoresultatet efter skat er faldet til -2,829 mio. kr. mod 0,135 mio. kr. året før.

Bestyrelsen betragter resultatet af halvårets ordinære drift som utilfredsstillende. Det skal anføres, at der i forbindelse med halvårsresultatet er foretaget lagernedskrivninger på 400 tusinde kroner. Det fremgår af en fondsbørsmeddelelse.

Bestyrelsen har med baggrund i de senere års utilfredsstillende resultater udarbejdet en handlingsplan for de næste 2 år, som sigter på at selskabet med en omsætning på 48 mio. kr. skal blive overskudsgivende.

Hovedpunkterne i handlingsplanen er:

1. En væsentlig reduktion af varesortimentet. Reduktionen er gennemført og de varer, som er overført til udsalgslisten, har medført de ovenførte varelagernedskrivninger.

2. En væsentlig reduktion af lokaleforbruget med efterfølgende udlejning af de
ledige arealer. Selskabet råder over i alt 20.000 kvadratmeter, og det er bestyrelsens opfattelse, at med det aktivitetsniveau, som kan forudses i de kommende år, vil ikke under 4.000 kvadratmeter kunne frigøres til udlejning.

3. En forhøjelse af dækningsbidraget. Det er bestyrelsens opfattelse, at
dækningsbidraget ved en mindre prisforhøjelse, som gennemføres pr. 30. juni
1996 og en yderligere rationalisering i produktionen kan forbedres med 3%.

4. En sammenlægning af salgsafdelingerne med mindre personaleforbrug og mindre markedsføringsomkostninger til følge.

5. En reduktion af den øvrige organisation.

6. En reduktion af maskiner og anlæg. Med det aktivitetsniveau, som kan forudses de næste år, er selskabets kapacitet alt for stor, og en væsentlig del af den i øvrigt velholdte maskinpark kan derfor realiseres. De maskiner og anlæg, som indtil nu er solgt, er solgt til priser over bogført værdi.

7. En væsentlig reduktion af varelagrene. Den nuværende omsætning berettiger ikke de store varelagre, og varelagrene skal derfor nedbringes med min. 5,5 mio. kr. Der er allerede sket en væsentlig reduktion, hvilket har bidraget til at give en god likviditet.

8. En reduktion af aktiver, som ikke bidrager til selskabets indtjening.
Selskabet er ejer af nogle grunde og bygninger som ikke direkte relaterer sig
til den primære virksomhed, og disse skal forsøges realiseret.

9. En væsentlig intensiveret produktudvikling. Selskabet har i de sidste par år
brugt alle ressourcer på at sætte Lyfa-sortimentet i produktion, hvilket er gået
ud over udviklingen af nye produkter. Det er besluttet, at den intensiverede
produktudvikling skal medføre een ny belysningsserie pr. måned, hvilket indtil
nu er blevet realiseret med pæne omsætningstal til følge.

Som omtalt i tidligere meddelelser har udviklingen i omsætningen for en meget væsentlig del relateret sig til et enkelt eksportmarked. Dette eksportmarked er igennem de seneste 5 år faldet med i alt 5O mio kr. og den sidste omsætning på dette marked vil formentlig være bortfaldet med udgangen af indeværende regnskabsår, således at den negative effekt på omsætningen herfra vil være tilendebragt. Selskabet har ikke haft reel indflydelse på dette omsætningsfald, idet der i vid udstrækning har været tale om, at markedet har foretaget sine
indkøb fra deciderede lavprislande i Østeuropa og i Fjernøsten.

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder

Strategier du kan handle

Navn
 
+/-(%)
 
Tid

 
9,34%
 
16/05/19

 
6,11%
 
16/05/19

 
5,48%
 
16/05/19

 
4,19%
 
16/05/19

 
1,00%
 
16/05/19

Copytrading - kopier handler fra ovenstående strategier så de eksekveres live på din egen konto.
Læs mere her.

 

Seneste nyheder