Hvidbjerg Bank A/S, halvårsrapport for 1. halvår 2020

Udgivet den 13-08-2020  |  kl. 14:03  |  

1. halvår 2020 i overskrifter:

Resultat før skat er på 10,2 mio. kr. for 1. halvår 2020 mod 14,1 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultat efter skat udgør 8,1 mio. kr. mod 11,2 mio. kr. sidste år.
 Resultatet før skat forrenter primo egenkapitalen med 12,7 % p.a.
 Banken anser resultatet som tilfredsstillende.
 Banken har ikke i 2020 ændret eller suspenderet forventninger til årets resultat. Resultatforventningen er stadig et resultat for året i intervallet 13 - 18 mio. kr.                         Nettorenter og gebyrer udgør 40,8 mio. kr. mod 41,0 mio. kr. sidste år.
 Omkostninger til personale og administration stiger med 1,7 mio. kr. og udgør nu 28,6 mio. kr.
 Basisindtjeningen falder med 2,2 mio. kr. i forhold til sidste år, til nu at udgøre 11,4 mio. kr.
 Kursreguleringer udgør 0,4 mio. kr. mod 1,5 mio. kr. sidste år.
 Nedskrivninger udgør 1,6 mio. kr., mod 1,0 mio. kr. sidste år. Der er i 2020 afsat yderligere 5 mio. kr. i ledelsesmæssigt skøn. Det samlede afsatte beløb er nu 6 mio. kr. med baggrund i fortsat usikkerhed om coronakrisens påvirkning. Banken mærker endnu ikke tydeligt coronakrisen, men vil løbende overveje, at afsætte yderligere beløb i ledelsesmæssige skøn efterhånden som krisen trækker ud.
 Udlånet er reduceret med 3,8 mio. kr. (0,5 %) i forhold til sidste år, hvilket primært skyldes en forbedring af likviditet indenfor landbruget og erhvervskunders brug af hjælpepakkerne i forbindelse med corona.
 Indlånet stiger med 24,6 mio. kr. (2,6 %) i forhold til sidste år, på trods af, at kunder i vidt omfang placerer indlån i investeringsforeningsbeviser og puljeordninger igennem banken.
 Kapitalprocenten udgør 18,0 %, mens det individuelle solvensbehov er opgjort til 9,7 %, hvorfor der er en overdækning på 8,3 %. Overdækningen efter bufferkrav og NEP-krav udgør 4,8 %.

Vedhæftet fil

Halvårsrapport 2020 Hvidbjerg Bank

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder