Indberetning af insideres handel med FirstFarms A/S' aktier

Udgivet den 08-04-2021  |  kl. 14:45  |  

I henhold til Markedsmisbrugsforordningen art. 19, og i henhold til fuldmagt til at indberette handler for Anders Holger Nørgaard, skal FirstFarms A/S hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med FirstFarms A/S' aktier og tilknyttede værdipapirer:

Navn: Anders Holger Nørgaard
Årsag: Adm. direktør i FirstFarms A/S
Udsteder: FirstFarms A/S
LEI kode: 2138007DFVFLUCCSX925
Betegnelse: Aktier
Fondskode: DK0060056166
Transaktion: Salg
Handelsdato: 6.+7.+8. april 2021
Marked: Nasdaq Copenhagen A/S
Antal stk.: 7.509
Kursværdi i DKK: 490.545,40

Der henvises i øvrigt til vedhæftede skemaer.


Med venlig hilsen
FirstFarms A/S

For yderligere information:
Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt adm. direktør Anders H. Nørgaard på telefon +45 75 86 87 87.


Om FirstFarms:
FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab. Vi driver FirstFarms med ansvar for de omkringliggende samfund, og vi leverer højeste kvalitet, som primært afsættes lokalt. Vi handler på nye muligheder, der skaber værdi for vores investorer og for omverdenen. Vi arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig virksomhed.

Vedhæftede filer

(7) Insideres handel - ANN Obligationer ANN 06 04 2021 Obligationer ANN 07 04 2021 Obligationer ANN 08 04 2021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk