Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Udgivet den 07-01-2021  |  kl. 11:00  |  

INDKALDELSE TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

7. januar 2021

Tid:   Fredag den 29. januar 2021 kl. 15.00
Sted: Pricewaterhouse Coopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Strandvejen 44
          2900 Hellerup.

For at undgå smittespredningen fra coronavirus (Covid-19) og på grund af de danske myndigheders forsamlingsrestriktioner opfordrer Selskabets bestyrelse til, at aktionærer undlader at deltage fysisk på generalforsamlingen. Aktionærer opfordres i stedet til at udøve deres aktionærrettigheder ved at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller ved at brevstemme forud for generalforsamlingen samt at følge generalforsamlingen via webcast https://streams.eventcdn.net/luxor/generalforsamling-2021 fremfor at møde fysisk op på generalforsamlingen.

Tilmelding er ikke påkrævet for at følge generalforsamlingen via webcast.

I det omfang en aktionær alligevel møder på generalforsamlingen, vil der være påbud om at bære mundbind/visir og overholdelse af afstandskravene.

Der vil ikke være forplejning til generalforsamlingen.

Følgende materiale vil senest den 7. januar 2021 være tilgængelig på Selskabets hjemmeside www.luxor.dk:
·Indkaldelse
·De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten
·Dagsorden og de fuldstændige forslag
·Fuldmagtsblanket
·Brevstemmeblanket

Efter generalforsamlingen vil formandens beretning blive offentliggjort på Selskabets hjemmeside www.luxor.dk. Bliver der stillet skriftlige spørgsmål inden generalforsamlingen, eller stilles der spørgsmål på generalforsamlingen, vil disse fremgå af dirigentens referat sammen med bestyrelsens eller direktionens svar, der også offentliggøres på Selskabets hjemmeside.     

Vedhæftede filer

29.01.21 Indkald generalforsamling Bilag 1 indkaldelse generalforsamling 29.01.2021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder