Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Fynske Bank A/S

Udgivet den 27-02-2024  |  kl. 10:00  |  

Selskabsmeddelelse nr. 2024/04

Fynske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 21. marts 2024 kl. 16.30 på Hotel Christiansminde, Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg.

Fuldstændig dagsorden i henhold til vedtægternes § 7:

Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne årFremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelseBeslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapportPræsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapportenForslag fra repræsentantskab, bestyrelse og aktionærer

Der er ingen indkomne forslag

Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

Følgende opstiller til valget:
Senior projektleder Hans C. Sørensen, Svendborg
Markedsdirektør Jørgen Ø. Mortensen, Nyborg
Adm. direktør og partner Kasper Kjærsgaard Jensen, Odense
Overlæge Kirsten Søgaard, Thurø
Partner, Headhunter Lars B. Nielsen, Aarhus
Autoforhandler Lars Hindsgaul Madsen, Assens
Salgschef Marcel Mensel-Legald, Kolding
Adm. direktør Martin Steffensen, Ullerslev
General manager Rikke Amdisen Andersen, Beder
Netværksmedarbejder Torben Christensen, Rudkøbing

Valg af revision

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Eventuelt


Stemmerettigheder mv.
Indkaldelsen indeholdende dagsorden med de fuldstændige forslag med tilhørende dokumenter, herunder årsrapporten og vederlagsrapporten for 2023, samt det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen vil senest fra den 27. februar 2024 være tilgængelig på hjemmesiden: www.fynskebank.dk/gf

Fynske Banks aktiekapital udgør nominelt kr. 75.810.000 fordelt på aktier á 10 kr. I overensstemmelse med vedtægternes § 9, stk. 4 giver hvert aktiebeløb på 10 kr. én stemme. Ingen aktionær kan dog for sit eget vedkommende afgive stemmer for mere end 20 % af bankens til enhver tid værende stemmeberettigede aktiekapital.

Stemmeretten samt retten til at deltage i generalforsamlingen afgøres på baggrund af de aktier, den enkelte aktionær besidder, som opgjort på registreringsdatoen den 14. marts 2024 kl. 23.59 på baggrund af notering af aktionærens aktionærforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget inden for samme frist med henblik på indførsel i ejerbogen.

Tilmelding og afgivelse af fuldmagt
Enhver aktionær, som er berettiget til at afgive stemme, kan tilmelde sig generalforsamlingen eller afgive fuldmagt ved at udfylde og underskrive blanket, som kan rekvireres på www.fynskebank.dk/gf eller ved henvendelse i enhver af bankens filialer.

Tilmelding eller fuldmagtsblanket til generalforsamlingen skal være Computershare A/S i hænde senest den 15. marts 2024 kl. 23.59 med brev til: Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby.

Tilmelding samt afgivelse af fuldmagt kan tillige ske på www.fynskebank.dk/gf senest den 15. marts 2024 kl. 23.59.

Til hver tilmeldt stemmeberettiget aktionær eller fuldmægtig udsendes pr. mail adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen.

Ved indgangen til generalforsamlingen udleveres mod forevisning af adgangskort en stemmeseddel, hvorpå står anført, hvor mange stemmer, den stemmeberettigede disponerer over.

Såfremt man er rettidigt tilmeldt, men ikke har medbragt adgangskort til generalforsamlingen, udskrives adgangskort med stemmeseddel mod fremvisning af legitimation (kørekort, pas eller lignende) ved indgangen til generalforsamlingen.

Brevstemme
Aktionærerne kan - i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen - vælge at afgive brevstemme. Brevstemmeblanket kan rekvireres på www.fynskebank.dk/gf.

Brevstemmeblanketten skal være Computershare A/S i hænde senest den 20. marts 2024 kl. 16.00 med brev til: Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby.

Afgivelse af brevstemme kan tillige ske på www.fynskebank.dk/gf senest den 20. marts 2024 kl. 16.00.

Spørgsmål

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Fynske Bank, Centrumpladsen 19, 5700 Svendborg, på e-mail til sekretariat@fynskebank.dk eller ved henvendelse til Ledelsessekretariatet på tlf.nr. 62 17 65 61.

For yderligere information, kontakt venligst:
Adm. direktør Henning Dam, tlf. 2343 7425.

Med venlig hilsen

Fynske Bank A/S

Vedhæftet fil

Selskabsmeddelelse 2024-04

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

10:23 Sanofi hæver prognosen for 2024 efter stærkt kvartal - aktien stiger
10:04 Tyskland: IFO-indekset skuffer i juli - falder trods ventet stigning
09:36 Amerikansk biotekselskab i tocifret plus: Gør klar med fase 3-studie af vægttabsmiddel
09:19 Aktier/åbning: DSV blandt de få lyspunkter i rødt marked
09:02 Danske Banks udlodning til aktionærerne belønnes med løftet kursmål hos børshus
08:59 Obligationer/åbning: Global rentestigning smitter af i Danmark
08:23 Aktier/tendens: Store fald i USA kan smitte af på det danske marked
08:18 Sydbank: Investorernes pludselige recessionspanik er overdrevet
07:53 Råvarer: Olieprisen falder på bekymring for svag kinesisk efterspørgsel
07:51 Sanofi hæver prognosen for 2024 efter stærkt kvartal
07:37 Nestlé sænker forventningerne: Aftagende priser tynger salgsvæksten
07:22 Tysk Vestas-rival opjusterer efter stærk driftsfremgang i første halvår
07:16 Schweizisk medicinalgigant opjusterer efter fremgang i andet kvartal
06:54 Asien: Amerikansk tech-udsalg smitter kraftigt af i især Tokyo
06:54 Obligationer/tendens: Globalt rentemarked indikerer højere rente
06:35 DSV/SEB: Kursmålet hæves til 1410 kr. fra 1340 kr. efter flot regnskab
06:35 DSV/HSBC: Kursmålet løftes til 1300 kr. fra 1120 kr. efter stærkt regnskab
06:32 Asien: Amerikansk tech-udsalg smitter kraftigt af i især Tokyo
06:32 Valuta: Perfekt storm giver kraftig yen-styrkelse og skyder lukrativ carry-handel i sænk
06:32 USA/T-bond: Tiårig rente steg i risikoaverst marked - kurven flader fortsat