Investeringsforeningen Great Dane - Årsrapport 2023

Udgivet den 26-02-2024  |  kl. 09:49  |  

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten 2023 for Investeringsforeningen Great Dane.

Årsrapporten er vedlagt og vil ligeledes kunne rekvireres fra foreningens hjemmeside www.greatdaneinvest.dk.

Årsrapporten vil blive fremlagt til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling, der afholdes den 11. marts 2024.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på telefon 38 14 66 00.

Med venlig hilsen

Niels Erik Eberhard
Direktør

Vedhæftet fil

Great Dane - Årsrapport 2023 inkl. SFDR

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder