Kreditbanken lander historisk stort overskud

Udgivet den 21-02-2024  |  kl. 15:25  |  
Arkiv: Foto

Kreditbanken leverede et historisk stort overskud i 2023, der målt på resultatet før skat blev mere end tredoblet på baggrund af blandt andet en normalisering af rentemarginalen samt positive kursreguleringer.

Kreditbanken venter fortsat at lande et resultat før skat på 115-155 mio. kr. i 2024.

Det fremgår af Kreditbankens årsregnskab for 2023, efter at banken annoncerede forventningerne for i år den 5. januar.

Resultatet før skat steg til 191 mio. kr. sidste år fra 55,2 mio. kr. i 2022. Dermed lander den Aabenraa-baserede bank en spids over den seneste prognose fra 5. januar på cirka 190 mio. kr.

Netto renteindtægter stiger med 57,3 pct. til 210,5 mio. kr. drevet af primært de stigende styringsrenter, der har medført en mere normal rentemarginal i sektoren samt gunstigere vilkår for placering af overskydende likviditet i Nationalbanken og i obligationer.

Årets kursreguleringer udgør en indtægt på 47,8 mio. kr. mod en udgift på 33,5 mio. kr. i 2022.

- En markant fremgang på 81,2 mio. kr., der først og fremmest afspejler de meget forskellige afkast på bankens egenbeholdning af obligationer i 2023 og 2022, skriver Kreditbanken.

Tabel over Kreditbankens regnskab for 2023:

Mio. kr. FY 2023 FY 2022
Netto rente- og gebyrindtægter 302,6 229,6
Kursregulering 47,8 -33,5
Nedskrivninger på udlån 17,4 9,1
Resultat før skat 191,0 55,2
Resultat efter skat 146,9 43,5

Kreditbankens forventninger til 2024:

Mio. kr.

Ved FY 2023

5. januar
Resultat før skat 115-155

115-155

.\\˙ MarketWire

Jakob Due Jakobsen

Tags:  Report❯  Shares❯ 

Seneste nyheder