Kvartalsrapport Q3 2020

Udgivet den 04-11-2020  |  kl. 11:59  |  

• Basisindtjeningen før nedskrivninger for 1.-3. kvartal 2020 udgør 154,0 mio. kr., hvilket er et fald på 27,8 mio. kr. 

• Faldet skyldes lavere kursreguleringer fra handelsaktiviteten og en nedskrivning af bankens udviklingsprojekter i 3. kvartal 2020. 

• Nedskrivninger på udlån m.v. udgør 26,8 mio. kr. for 1.-3. kvartal 2020. Heri er indeholdt et ledelsesmæssigt skøn over effekten af COVID-19 på 25,0 mio. kr. 

• Beholdningsresultatet udgør +27,6 mio. kr. 

• Periodens resultat før skat udgør 154,8 mio. kr. og efter skat 122,8 mio. kr. 

• Resultatet før skat forrenter egenkapitalen med 10,5 %. 

• Likviditetsdækningen (LCR) udgør 449,6 %. 

• Kapitalprocent på 20,7. 

• Ledelsen opjusterede i oktober forventningen til resultat efter skat for 2020 til niveauet 130-150 mio. kr. 


Vedhæftet fil

Kvartalsrapport 1.- 3. kvartal 2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk