Møns Bank Årsrapport 2023

Udgivet den 21-02-2024  |  kl. 13:49  |  

Selskabsmeddelelse nr. 2/2024

LEI-kode: 213800BGF1TQB5M6PH65

Årsrapporten 2023 i overskrifter:

Overskud før skat udgør 114,4 mio. kr. mod 58,4 mio. kr. året før. (stigning på +96%)Overskud efter skat udgør 88,1 mio. kr. mod 47,3  mio. kr. året før. (stigning på +86%)Egenkapitalen før skat forrentes med 18,5 % p.a.Bankens bestyrelse indstiller til udbetaling af udbytte på 8 mio. kr. svarende til 20 % af aktiekapitalen. Basisdriften udgør 91,5 mio. kr. mod 52,7mio. kr. året før. (stigning på +74%)Positive kursreguleringer på 25,7 mio. kr. mod 11,1 mio. kr. året før (stigning på +132%)Årets nedskrivninger udgør en omkostning på 2,8 mio. kr. Bankens samlede nedskrivninger og hensættelser udgør 96,8 mio. kr. inklusive ledelsesmæssigt skøn på 24,5 mio. kr. Kapitalprocent på 28,8 % (mod 26,1% året før)Kapitalmæssig overdækning for krav til kapitalgrundlag inkl. bufferkrav på 230 mio. kr. svarende til 12,6 %-point samt overdækning af NEP-kravet med 9,8 %.Udlån udgør 1.514 mio. kr. og er reduceret 18 mio. kr. svarende til et fald på 1,1 %. Indlån udgør 3.756 mio. kr.  og er forøget 171 mio. kr. svarende til en vækst på 4,8 %. Garantier udgør 669 mio. kr.  og er reduceret 125 mio. kr. svarende til et fald på 15,8 %.Bankens portefølje af formidlede realkreditlån udgør 7.923 mio. kr. og er netto forøget med 100 mio. kr. svarende til en stigning på 1,3 %.Solid likviditetsoverdækning med en LCR-brøk på 550,9 % (mod 488,2% året før)Alle bankens positioner er indenfor rammerne i Tilsynsdiamanten.

Vedhæftede filer

Møns Bank Årsrapport 2023.xHTML Møns Bank Årsrapport 2023

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder