MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Danmark vinder totalentreprise på kontorbyggeri i Nordhavn

Udgivet den 04-05-2021  |  kl. 07:48  |  

MT Højgaard Holdings forretningsenhed, MT Højgaard Danmark, har vundet totalentreprisen på et stort kontorbyggeri i Nordhavn i København. Kontrakten har en værdi på DKK 1,589 mia.

Totalentreprisen omfatter færdigprojektering og opførelse af et kontorbyggeri på 56.500 etagemeter, som skal rumme domicilerne for AP Pension Livsforsikringsaktieselskab og Nykredit A/S samt et flerbrugerhus og tilhørende fælleskælder på 17.500 etagemeter. Bygherren er K/S Svanemølleholm, der er et selskab i AP Pension-koncernen.

Arbejdet indledes i maj 2021, og projektet skal afleveres i to etaper. Byggeriet til Nykredit inkl. kælder skal afleveres ved udgangen af juni 2023, og domicilet til AP Pension samt flerbrugerhuset skal afleveres i december 2023.

Udbuddet ændrer ikke MT Højgaard Holdings forventninger til 2021, men vil yde et væsentligt bidrag til koncernens langsigtede, bæredygtige udvikling i de kommende år.

Yderligere oplysninger:
Henvendelse til CEO Morten Hansen og CFO Martin Solberg kan ske på telefon +45 22 70 93 65.

Vedhæftet fil

MTHH_Selskabsmeddelelse 29_2021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk