MT Højgaard Holding A/S: Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram

Udgivet den 03-05-2021  |  kl. 19:22  |  

MT Højgaard Holding A/S offentliggjorde den 23. november 2020 iværksættelsen af et aktietilbagekøbsprogram til en samlet pris på op til 15.000.000 kr. med henblik på at opfylde forpligtelserne under selskabets aktiebaserede incitamentsprogram.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres efter de såkaldte "Safe Harbour"-bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) samt Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 af 8. marts 2016. Programmet slutter senest den 30. september 2021.

Følgende transaktioner er foretaget i perioden 26. april - 29. april 2021:

  Antal aktier Gennemsnitlig købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK)
Akkumuleret tilbagekøb, seneste opgørelse 52.370 177,80 9.311.169
26. april 2021
27. april 2021
28. april 2021
29. april 2021
200
200
400
300
217,60
222,45
218,63
221,87
43.520
44.490
87.452
66.561
Akkumuleret tilbagekøb i alt 53.470   9.553.192

Vedhæftet denne meddelelse findes en detaljeret oversigt over transaktioner foretaget i perioden 26. april - 29. april 2021.

Efter ovennævnte transaktioner ejer MT Højgaard Holding A/S i alt 53.470 egne aktier, svarende til 0,687% af selskabets samlede aktiekapital.

Kontakt: CFO Martin Stig Solberg kan kontaktes via telefon +45 2270 9365

Vedhæftede filer

MTHH_Selskabsmeddelelse 28_aktietilbagekøbsprogram Appendix - Overview of transactions (26 April 2021 - 29 April 2021)

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk