MT Højgaard vil sikre vækst ved høj kapacitetsudnyttelse og bedre dækningsbidrag

Udgivet den 22-02-2024  |  kl. 09:47  |  
Arkiv: Foto

Entreprenørkoncernen MT Højgaard venter fremgang for driftsindtjeningen i 2024, hvor væksten ventes drevet af høj kapacitetsudnyttelse, bedre dækningsbidrag og optimerede projektprocesser.

MT Højgaard venter i 2024 at øge omsætningen til 10,0-10,5 mia. kr. fra 9,8 mia. kr. sidste år, mens driftsresultatet, EBIT, ses løftet til 400-425 mio. kr. fra 389 mio. kr.

Det fremgår af regnskabet for 2023, der er præsenteret torsdag morgen.

Ordreindgangen er i 2023 faldet til 9,9 mia. kr. fra rekorden på 11,6 mia. kr. for 2022.

Hovedårsagen til faldet var, at forretningsenhederne fastholdt en selektiv tilgang til at sikre lønsom vækst i et marked præget af skærpet priskonkurrence med flere bydere på færre projekter.

Efterspørgslen på markedet var som ventet påvirket af høje renter, makroøkonomisk usikkerhed og påvirkningen af de seneste års prisstigninger, især på byggematerialer, skriver koncernen, der pointerer, at det i nogle dele af markedet førte til forsinkelser, aflysning eller genudbud af projekter.

- Aktivitetsniveauet i nybyggeri og renovering af boliger var særligt hårdt ramt, mens efterspørgslen efter erhvervsbyggeri var mere robust, og dele af anlægsmarkedet oplevede et stigende aktivitetsniveau, især inden for grøn omstilling og energirenoveringsprojekter, skriver MT Højgaard.

Ordrebogen var ved udgangen af 2023 på 13,5 mia. kr., hvilket var 1 pct. højere end et år tidligere.

I oktober 2023 besluttede MT Højgaard at frasælge sine internationale aktiviteter, der nu bliver klassificeret som ophørte aktiviteter. De omsætte i 2023 for 557 mio. kr. og genererede et tab efter skat på 238 mio. kr.

Resultatet af fortsat drift blev sidste år på 305 mio. kr. mod 231 mio. kr. for 2022 og da ophørte aktiviteter udgjorde 201 mio. kr. sidste år blev der 104 mio. kr. tilbage på bundlinjen.

Tabel over MT Højgaard Holdings årsregnskab for 2023:

Mio. kr. FY 2023 FY 2022
Omsætning 9788 8080
Ordreindgang 9949 11.649
EBIT 389 308
Resultat før skat fra fortsættende aktiviteter 330 225
Ophørte aktiviteter -201 -219
Nettoresultat 104 12

MT Højgaard Holdings forventninger til 2024:

Mio. kr.

Ved FY 2023

Omsætning 10,0-10,5
EBIT 400-425

.\\˙ MarketWire

Jakob Due Jakobsen

Tags:  Report❯  Shares❯ 

Seneste nyheder