Nordea Q3: Skuffende indtægter sætter sig i hele resultatopgørelsen

Udgivet den 24-10-2018  |  kl. 06:59  |  

Nordens største bankkoncern, Nordea, kom ud af tredje kvartal i år med et dårligere nettooverskud end ventet.

Generelt var størstedelen hovedtallene i kvartalet skuffende i forhold til markedets forventninger. Dog var der en positiv overraskelse i omkostningerne, som Nordea har haft held til at nedbringe hurtigere end tidligere ventet.

Derfor venter banken også nu, at den allerede vil komme under 4,8 mia. euro i samlet omkostningsbase i år mod den tidligere forventning om 4,9 mia. euro.

Bankens nettooverskud landede i tredje kvartal på 684 mio. euro mod ventet 715 mio. euro ifølge estimater indsamlet af Ritzau Estimates. Nordea fik i samme kvartal året før et nettooverskud på 832 mio. euro.

Driftsoverskuddet blev i kvartalet 866 mio. euro. Her havde analytikerne ventet et plus på 924 mio. euro, efter at den post gav 1090 mio. euro i tredje kvartal sidste år.

SKUFFENDE INDTÆGTER

Nettorenteindtægterne faldt til 1072 mio. euro mod ventet 1077 mio. euro blandt analytikerne. I tredje kvartal 2017 var nettorenteindtægterne 1185 mio. euro. Nettogebyrindtægterne ramte 703 mio. euro mod ventet 776 mio. euro og 814 mio. euro i samme kvartal af 2017.

Og særligt indtægterne i kvartalet var skuffende, mener Nordeas topchef, Casper von Koskull.

- Tredje kvartal var udfordrende, og vi er ikke tilfredse med udviklingen i indtægterne. Nettorenteindtægterne var stabile, mens gebyr- og provisionsindtægterne og især nettoresultatet af poster til dagsværdi var svage primært som følge af svære markedsforhold og lav aktivitet blandt erhvervskunderne, siger han i en pressemeddelelse i forbindelse med regnskabet.

PÆN OMKOSTNINGSUDVIKLING

Omkostningerne faldt til 1136 mio. euro fra 1204 mio. euro i tredje kvartal 2017. Her havde analytikerne ventet 1173 mio. euro. Dermed er den post bedre end ventet, og det er også anledningen til justeringen af Nordeas forventninger på den post.

Nedskrivningerne på udlån endte på 44 mio. euro, hvor analytikerne havde ventet nedskrivninger på 67 mio. euro mod 79 mio. euro i samme periode sidste år.

Og den del er Casper von Koskull godt tilfreds med.

- Imidlertid leverede vi igen på omkostningerne, kreditkvaliteten var fortsat stærk, og kapitalprocenten steg til et rekordhøjt niveau, siger Nordea-topchefen.

For hele 2018 ventes der i øvrigt fortsat et større overskud end i 2017. Det er også i tråd med analytikernes forventninger. Ifølge Ritzau Estimates ventede de inden regnskabet et samlet nettooverskud i Nordea på 3407 mio. euro inden regnskabet for tredje kvartal mod et plus på 3048 mio. euro i 2017.

Udvalgte regnskabstal fra Nordeas regnskab for tredje kvartal:

Mio. euro Q3 18 Q3 18(e) Q3 17 FY 18 (e) FY 17
Netto renteindt. 1072 1077 1185 4293 4666
Netto gebyrindt. 703 776 814 3171 3369
Resultat af poster til dagsværdi 205 264 357 1291 1328
Samlede indt. 2016 2160 2373 9301 9469
Samlede omkostninger 1136 1173 1204 4771 5102
Resultat f. nedskr. 910 983 1169 4574 4367
Nedskrivninger 44 67 79 238 369
Driftsresultat 866 924 1090 4342 3998
Nettoresultat 684 715 832 3407 3048
Udbytte per aktie (euro) - - - 0,71 0,68

(e) = medianestimater indsamlet af Ritzau Estimates blandt ti analytikere

Forventninger

Efter Q3 Før Q3
Nettooverskud Større end i 2017 Større end i 2017 (3048 mio. euro)
Omkostninger 2018 Under 4,8 mia. euro 4,9 mia. euro

Noter:

1) 18. september annoncerede Nordea salget af 36 pct. af Luminor til Blackstone. Nordea planlægger at sælge de sidste 20 pct. på "kort til mellemlang sigt."

2) 18. august fortalte Nordea, at banken havde indgået en aftale om salget af Nordea Ejendomme. Salget ventes afsluttet i fjerde kvartal 2018, og Nordea regner med at få en kapitalgevinst på 35 mio. euro.

3) 2. juli oplyste Nordea om købet af Gjensidige Bank, som ventes endeligt lukket i første kvartal 2019.

4) 24. april solgte Nordea sin 26,1 pct. store andel af UC. Handelen blev lukket i juni med en kapitalgevinst på 84 mio. euro i andet kvartal i år.

5) Salget af 45 pct. af Nordea Liv & Pension til Foreningen Norliv, der så ejer 70 pct., blev lukket i april med en effekt før skat på 142 mio. euro.

6) Nordea solgte i december 2017 en række non-performing danske lån med en ventet gevinst på 40-50 mio. euro i 2018. I første kvartal blev der indtægtsført 9 mio. euro i posten "Resultat af poster til dagsværdi".

/ritzau/FINANS

Mikkel Brix Kvols

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯ 

Relaterede nyheder