Nr. 19/2020 - Forløb af ordinær generalforsamling

Udgivet den 23-06-2020  |  kl. 15:16  |  

 

Nasdaq Copenhagen                                                                               
Nikolaj Plads 6
1067 København K             

København, 23. juni 2020
SELSKABSMEDDELELSE nr. 19/2020

Cemat A/S
CVR-nr. 24 93 28 18
Ordinær generalforsamling 2020

Den 23. juni 2020 kl. 14.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Cemat A/S ("Selskabet") hos DLA Piper Denmark, Rådhuspladsen 4, 1550 København V. Bestyrelsen havde i overensstemmelse med Selskabets vedtægter udpeget advokat Martin Lavesen som dirigent.

Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Ledelsesberetningen blev fremlagt.

Beretningen blev taget til efterretning.

Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Årsrapporten blev fremlagt.

Selskabets årsrapport for 2019 blev godkendt.

Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

          Det blev vedtaget ikke at udbetale udbytte.

Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår

Bestyrelsens forslag om vederlag til bestyrelsen, herunder ændring af basisvederlaget for det igangværende regnskabsår 2020 fra kr. 140.000 til 160.000, blev godkendt.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog genvalg af Frede Clausen, Eivind Dam Jensen og Joanna L. Iwanowska-Nielsen til bestyrelsen.

Kandidaterne blev genvalgt.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Frede Clausen som formand og Eivind Dam Jensen som næstformand.

Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670, som revisor for Selskabet.

Revisor blev genvalgt.

Bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier

Det blev vedtaget at bemyndige bestyrelsens efter selskabslovens § 198 til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato til at lade Selskabet erhverve egne aktier op til 10 % af Selskabets til enhver tid værende aktiekapital, mod et vederlag på mellem 0 kr. og op til 10 % over den på Nasdaq Copenhagen A/S til enhver tid noterede sælgerkurs.

Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsens forslag om godkendelse af Selskabets vederlagspolitik.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om en ny vederlagspolitik for Selskabet.

Bestyrelsens forslag om ændring af Selskabets vedtægter som følge af nye lovkrav i selskabslovens §§ 139, 139a og 139b.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes pkt. 3.3 og 8.1.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 14.53.

Henvendelse vedrørende denne selskabsmeddelelse kan rettes til info@cemat.dk

Cemat A/S

Frede Clausen
Bestyrelsesformand

Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Selskabsmeddelelser kan afmeldes på investor@cemat.dk.

Vedhæftet fil

Selskabsmeddelelse nr. 19 - Forløb af ordinær generalforsamling

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:08 Booking varsler beskeden stigning i bestilte overnatninger - aktie dykker
17:03 Fredagens aktier: C25 haltede efter udlandet - Mærsk sendt ned og Netcompany hacket
17:00 Fredagens obligationer: Rentestigninger blev afløst af fald
16:54 Amerikansk rumfartsselskabs aktie flyver til månen efter vellykket landing
15:41 USA/åbning: Afdæmpede stigninger efter torsdagens fest - Nvidia fortsætter op
15:32 Amerikansk mediagigant bakker over 9 pct. efter skuffende indtjening
15:22 Netcompany-aktie dykker efter bekræftet hackerangreb
15:13 Hackere lækker kildekode og passwords fra Netcompany: Truer den danske stat
15:02 Valuta: Pund tager revanche mod dollar for første gang siden januar
14:33 USA/tendens: Rolig åbning i udsigt efter torsdagens aktiefest
14:27 ECB's Simkus finder plads til en pengepolitisk lempelse til sommer
14:25 ISS får lavere kursmål hos Carnegie
13:52 Effekten fra ECB's renteforhøjelser har ifølge direktionsmedlem toppet
13:24 Greenmobility nedjusterer til 2023: Justeret praksis udskyder indtjening til senere
12:52 Europa/aktier: Europæiske aktier halter efter amerikansk aktiefest
11:53 Genmab får løftet anbefaling til "outperform" fra "market perform" hos BMO
11:51 Aktier/middag: Fortsat mat stemning i C25 - ISS i bunden igen
11:35 Obligationer/middag: Renten fortsætter frem - stærke aktiemarkeder kan få Fed til at tøve
11:31 Novos Wegovy kan løfte USA's vækst, mener Goldman
10:06 Tyske selskabers syn på forretningsklimaet er lysere i februar