Nykredit Realkredit A/S forbereder udstedelse af eksisterende SDO-obligation i euro - Nykredit Realkredit A/S

Udgivet den 08-05-2019  |  kl. 08:16  |  

Til Nasdaq Copenhagen

8. maj 2019

Nykredit Realkredit A/S forbereder udstedelse af eksisterende SDO-obligation i euro

Nykredit Realkredit A/S har udpeget Nykredit Markets til at foretage en udstedelse i den eksisterende euro-benchmarkobligation DK0009520520 i kapitalcenter H med udløb 1. januar 2024. Obligationerne har en kuponrente, der følger Euribor, og et rentegulv på 0%.

Hvis markedsforholdene tillader det, vil Nykredit Realkredit A/S gennemføre udstedelsen for 100 mio. euro (maks. udbud).

I lighed med Nykredits øvrige SDO'er vil obligationerne blive udstedt i henhold til Nykredits eksisterende SDO-program, og provenuet vil blive anvendt til matchfunding af realkreditlån i samme valuta som obligationerne.

Kapitalcenter H er tildelt ratingen AAA fra Standard & Poor's.

Spørgsmål kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, underdirektør Nicolaj Legind Jensen på telefon 44 55 11 10 eller Head of Investor Relations Morten Bækmand Nielsen på telefon 44 55 15 21.

Vedhæftet fil

Nykredit Realkredit forbereder udstedelse af eksisterende SDO-obligation i euro - Nykredit Realkredit - 08052019

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder