Offentliggørelse af årsrapport 2020 - Scape Technologies A/S

Udgivet den 14-04-2021  |  kl. 11:12  |  

Nasdaq First North Growth Market
Selskabsmeddelelse nr. 31/2021                                                                                                                        Odense, 14. april 2021

Offentliggørelse af årsrapport 2020 - Scape Technologies A/S

Bestyrelsen i Scape Technologies A/S har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2020, som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 29 af den 22. marts 2021 vedr. ændret finanskalender.

Ændringer ift til tidligere udsendt årsregnskabsmeddelelse
Med henvisning til årsregnskabsmeddelelse af den 31. marts 2020 udviser den reviderede årsrapport en forbedring af resultatet på 1,3 millioner kroner i forhold til de ikke-reviderede tal. Resultatet viser et driftsunderskud på 24,3 millioner kroner mod 23,9 millioner kroner i 2019.
Forbedringen i det endelige resultat på 1,3 millioner kroner i forhold til årsregnskabsmeddelelsen skyldes primært indregning af skattekreditordningen vedrørende udviklingsprojekter, som ikke var indregnet i det ureviderede regnskabsresultat.  Herudover er der ændret i præsentationen af finansielle omkostninger; ændringen har ikke resultateffekt.

Forventninger til fremtiden
Som meddelt i årsregnskabsmeddelelsen har Scape Technologies ved udgangen af første kvartal 2021 ordrer i bøgerne til levering i 2021 på tilsammen over 5 millioner kroner.

Som præciseret i årsrapporten forventer selskabet en større omsætning i 2021 end i de to foregående regnskabsår tilsammen og et negativt driftsresultat i på 8-10 millioner kroner for 2021.

Den fulde årsrapport er vedhæftet denne meddelelse og i øvrigt tilgængelig på www.scapetechnologies.com

Finanskalender 2021
Ordinær generalforsamling den 6. maj 2021
Halvårsregnskabet for 1. halvår 2021 udsendes den 19. august 2021.
Årsregnskabet for 2021 offentliggøres den 24. marts 2022


t.dkk  2020 2019  2020 H2  2020 H1
Resultatopgørelse i hovedtal        
Omsætning (Group) 2.584           5.200 1.681 903
Nettoomsætning 420           2.281 409 11
Resultat før finansielle poster (15.245)      (15.539) (6.039) (9.206)
Resultat efter skat (24.278)      (23.930) (12.452) (11.826)
         
Balance i hovedtal        
Anlægsaktiver 9.552           7.561 9.552 8.308
Likvide beholdninger 11.918               544 11.918 1.405
Aktiver i alt 25.715         16.956 25.715 20.585
Egenkapital 16.465           7.601 16.465 -4.043
         
Egenkapitalforklaring        
Egenkapital primo                  7.601         31.531                  (4.225)                  7.601
Kapitalforhøjelser 38.387                  0   38.387 0
Omkostninger vedr. kapitalforhøjelser (5.244)   (5.244)  
Nettoresultat (24.279)   (23.930) (12.452) (11.826)
Egenkapital ultimo  16.465 7.601  16.465  (4.225)
         
Pengestrømme        
fra drift (16.056)      (12.937) (11.783) (4.273)
til investering (4.379) (7.687) (1.014) (3.365)
fra finansiering 31.842              334 23.343 8.500
i alt 11.408 (20.290) 10.546 862
Likvider primo 544        20.773 1.405 544
Likvider ultimo 11.918              544 11.918 1.405
         
Aktierelaterede nøgletal        
Gns. antal aktier i periode 14.231.345 13.457.865 14.996.417 13.457.865
Antal aktier 20.230.496 13.457.865 20.230.496 13.457.865
Resultat efter skat pr. Aktie (1,71)          (1,78) (0,83) (0,88)
Indre værdi pr. aktie 0,81   0,56 0,81   (0,31)  


Om Scape Technologies
Scape Technologies, stiftet i 2004, er en fokuseret robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke bin-picking løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med system-integratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af bin-picker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og drifts-sikkerhed. Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.

Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende seksaksede robotmærker, der anvendes i industrien - som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere. Navnet SCAPE er en forkortelse af "Smart Classifier and Pose Estimation".

CVR-nr. 27 58 78 87

Bestyrelsen
Jens Munch-Hansen, formand
Fu Yu Chen
Leif Thomsen
Rune K. Larsen

Yderligere oplysninger
CEO Søren Bøving-Andersen, Scape Technologies A/S,
mobil: +45 2128 1128,  email: sb@scapetechnologies.com

Scape Technologies A/S
Østerbro 5C
5000 Odense C
www.scapetechnologies.com

Certified Adviser
Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen,
mobil: +45 3073 0667, email: gmm@bakertilly.dk

Vedhæftet fil

Annual report 2020 Scape Technologies A_S

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder