Offentliggørelse af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier og/eller tilknyttede finansielle instrumenter i North Media A/S

Udgivet den 25-02-2021  |  kl. 16:14  |  

Selskabsmeddelelse nr. 11-2021
25. februar 2021


I henhold til artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug (med senere ændringer) skal ledende medarbejdere i North Media A/S og/eller disses nærtstående indberette til Finanstilsynet og underrette North Media A/S om transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i North Media A/S.

North Media A/S offentliggør hermed i henhold til artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug (med senere ændringer) følgende information modtaget fra ledende medarbejdere i North Media A/S og/eller disses nærtstående (se vedhæftede).

Transaktionen omhandler udnyttelse af aktieoptioner:

Navn Beholdning
før transaktion,
antal aktier
Transaktion,
antal aktier
Beholdning
efter transaktion,
antal aktier
Mads Dahl Møberg Andersen (erhvervelse) 93.385 20.000 113.385

  

Yderligere oplysninger 
Ordførende koncerndirektør & CFO Kåre Wigh, mobil 25 65 21 45.

Vedhæftet fil

11-2021 Udnyttelse af aktieoptioner_DK_MDA

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder