Ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S den 23. marts 2021

Udgivet den 23-03-2021  |  kl. 16:55  |  

På den ordinære generalforsamling blev beretning og årsrapport for 2020 godkendt.

Forslaget fremsat af aktionæren Foreningen Kritiske Aktionærer blev frafaldet.

Forslagene fremsat af bestyrelsen under punkt c (vederlagsrapporten), d (vederlag til repræsentantskab og bestyrelse) og e (bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier) blev alle vedtaget.

Forslagene fremsat af bestyrelsen under dagsordenens pkt. f.1 - f.4 (vederlagspolitik, vedtægtsændringer vedrørende bemyndigelse til aktieudvidelse og valg af bestyrelsesmedlemmer) blev alle vedtaget. Da mindre end 90% af aktiekapitalen med stemmeret var repræsenteret, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling til endelig vedtagelse af forslagene fremsat under dagsordenens pkt. f.2 - f.4, idet disse forslag alle vedrører vedtægtsændringer. Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling sker ved separat selskabsmeddelelse, samt ved offentliggørelse på bankens hjemmeside.

Frank Buch-Andersen (København), Marie-Louise Pind (Hellerup) og Søren Elmann Ingerslev (Gentofte) blev nyvalgt til repræsentantskabet. De 30 medlemmer af repræsentantskabet, der genopstillede, blev alle valgt.

Der blev på generalforsamlingen ikke foretaget valg af medlemmer til bankens bestyrelse.

Endvidere blev der foretaget genvalg af Ernst & Young Revisionspartnerselskab.

Afslutningsvis udtrådte Philip Baruch og Jens A. Borup af bestyrelsen som varslet i selskabsmeddelelse af den 12. januar 2021.

På det efterfølgende repræsentantskabsmøde blev Per Schnack (Holte) og Bente Overgaard (Hellerup) genvalgt til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig herefter med Kurt Bligaard Pedersen som bestyrelsens formand og Keld Norup som bestyrelsens næstformand.

Venlig hilsen

Jyske Bank

Kontaktperson: Birger Krøgh Nielsen, CFO, telefon 89 89 64 44.

Vedhæftet fil

Selskabsmeddelelse OGF 20210323

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk