Ordinær generalforsamling i Nilfisk Holding A/S

Udgivet den 26-03-2021  |  kl. 16:38  |  

Fredag den 26. marts 2021 afholdtes ordinær generalforsamling i Nilfisk Holding A/S.

Generalforsamlingen godkendte alle punkter og forslag, herunder:

Årsrapporten for 2020 indeholdende koncernregnskab, ledelsens beretning, revisionspåtegning og årsberetninger, herunder det af bestyrelsen fremsatte forslag om at årets overskud overføres til næste årMeddelelse af decharge til bestyrelse og direktionVederlagsrapporten for 2020 (vejledende afstemning)Bestyrelsens forslag om vederlag til bestyrelsen for 2021Vedtagelse af opdateret vederlagspolitik for Nilfisk Holding A/SVedtagelse af ændring i § 8.1 i selskabets vedtægter om at fremlæggelse og vejledende afstemning om vederlagsrapport tilføjes som dagsordenspunkt på selskabets ordinære generalforsamlingVedtagelse af bemyndigelse for bestyrelsen til at beslutte, at selskabsmeddelelser alene udarbejdes på engelsk. Bemyndigelsen optages i vedtægterne

Jens Due Olsen, Jutta af Rosenborg, René Svendsen-Tune, Thomas Lau Schleicher, Richard P. Bisson, Are Dragesund og Franck Falézan blev genvalgt til selskabets bestyrelse. Anders Runevad genopstillede ikke som bestyrelsesmedlem og udtræder derfor af bestyrelsen. Bestyrelsen består nu af 10 medlemmer, inklusive de tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Yvonne Markussen, Gerner Raj Andersen og Søren Giessing Kristensen. 

Som selskabets revisor genvalgtes Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

På et konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev Jens Due Olsen valgt til formand og René Svendsen-Tune valgt til næstformand. Jutta af Rosenborg blev valgt til formand og Are Dragesund som ordinært medlem af revisionsudvalget. René Svendsen-Tune valgt som formand og Franck Falezan blev valgt som ordinært medlem af nomineringsudvalget. Jutta af Rosenborg blev valgt som formand og Thomas Lau Schleicher blev valgt som ordinært medlem af vederlagsudvalget.

Derudover fortsætter bestyrelsens to ad-hoc udvalg i form af et projektledelsesudvalg og et USA-udvalg. Jens Due Olsen blev valgt som formand og Franck Falézan og Are
Dragesund blev valgt som ordinære medlemmer af projektledelsesudvalget. Jens Due Olsen blev valgt som formand og René Svendsen-Tune og Richard P. Bisson blev valgt som ordinære medlemmer af USA-udvalget.

Formandens beretning kan læses på investor.nilfisk.com.

Denne meddelelse er en oversættelse af den tilsvarende engelske version. I tilfælde af uoverensstemmelse imellem de to meddelelser, er den engelske version gældende

Kontakt

Investor Relations
Antonio Tapia
Head of Investor Relations
T: +45 2220 1218

Media Relations
Sara Westphal Emborg
Presseansvarlig
T: +45 2222 8577

Vedhæftet fil

11 Meddelelse_26032021_Generalforsamling 2021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk