PRESSEMØDE - Auken: Verden skal presse USA i Kyoto-sag

Udgivet den 29-03-2001  |  kl. 13:38  |  

Miljø- og energiminister Svend Auken (S) vil kæmpe for, at det meste af verden lægger pres på USA for at få dem til at underskrive Kyoto-aftalen fra 1997. Men man vil fortsætte dialogen med USA, fordi de alene står for 40 pct. af udledningen af kvælstof. Det sagde ministeren torsdag på et pressemøde på Christiansborg.

- Vi håber på, at selv om det er en yderst højrebetonet regering, så kan den tales til fornuft. Jeg håber på, at der kan blive enighed om en ratificering uden om USA, hvis de står fast på deres holdning, men lige nu er jeg ikke så optimistisk med, at det kan lade sig gøre. Men man kan håbe på, at hvis der kommer et pres fra resten af verden, og at der er en tegning af, at vi kan blive enige, så kan det måske være med til at ændre deres holdning, sagde Svend Auken.

USA begrunder sit nej til aftalen med, at de kun vil være med, hvis udviklingslandene er med, og desuden ud fra økonomiske betragtninger. Men Svend Auken understreger, at aftalen selvfølgelig ikke vil være med samme effekt uden USA


Miljø- og energiminister Svend Auken (S) vil nu kæmpe for, at FN's miljøaftale bliver ratificeret uden USA's medvirken. Det sagde han torsdag på et pressemøde som svar på, at den nye Bush-administration onsdag afviste at underskrive aftalen fra 1997, der er kendt som Kyoto-aftalen.

For at få ratificeret aftalen skal den skrives under af 55 lande og lande, der står for 55 pct. af verdens kvælstofudledning.

"Den mulighed vil vi arbejde på, men det kræver, at vi får hele den vestlige verden med. For USA står alene for 40 pct. af udledningen af kvælstof," påpegede Svend Auken.

Han vil nu kæmpe for, at EU tager kontakt til Rusland, Kina, Japan og landene i den tredje verden for at få dem med på aftalen.

Auken gentog på pressemødet sit skarpe udfald mod den amerikanske udmelding.

"Det er et tilbageslag for indsatsen mod klimaforandringer. Vi er meget skuffede," konstaterede Auken.

Alligevel vil han fastholde dialogen med USA.

"Vi fortsætter dialogen og håber på, at den yderst højrebetonede amerikanske regering lytter til os," sagde Auken, og påpegede samtidig, at man godt kunne vælge at lade aftalen falde. Men det ville ikke være uden problemer.

"En mulighed er at lade det falde, da der ikke vil være problemer i vores levetid. 'Rejs nu og betal senere', kunne være holdningen. Det ville være gennemført kynisk."

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder