Resume af ordinær generalforsamling

Udgivet den 27-04-2021  |  kl. 13:49  |  

Selskabsmeddelelse nr. 5 - 2021
København, den 27. april 2021


Resume af ordinær generalforsamling
På NTR Holding A/S' ordinære generalforsamling tirsdag den 27. april 2021 blev

årsrapport for 2020 godkendt,
 forslaget om anvendelse af årets resultat, herunder at der udbetales et udbytte på DKK 2,25 pr. aktie a nominelt DKK 20, godkendt,
 vederlagsrapport for 2020 godkendt,
 vederlaget til bestyrelsen for regnskabsåret 2021 på DKK 250.000 til bestyrelsesformanden og DKK 125.000 til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer godkendt,
 direktion og bestyrelse meddelt decharge,
 bestyrelsen bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 10% af selskabskapitalen,
 forslaget om opdatering af dagsordenen for den ordinære generalforsamling i vedtægternes § 10 godkendt,
 Ole Steffensen samt Klaus Kjærulff genvalgt og Anders Ørjan Jensen valgt til bestyrelsen og
 EY Godkendt Revisionspartnerselskab valgt som revisor.
 

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Ole Steffensen som formand.


For yderligere information kontakt:
Ole Mikkelsen, direktør, e-mail: om@ntr.dk, mobil: +45 30 66 96 30

Vedhæftet fil

GF210427 Resume

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk