Resume af ordinær generalforsamling

Udgivet den 15-04-2024  |  kl. 13:57  |  

Selskabsmeddelelse nr. 5 - 2024
København, den 15. april 2024


Resume af ordinær generalforsamling
På NTR Holding A/S' ordinære generalforsamling mandag den 15. april 2024 blev

selskabets årsrapport for 2023 godkendt,
 forslaget om anvendelse af årets resultat, herunder at der ikke udbetales udbytte, godkendt,
 vederlagsrapporten for 2023 godkendt,
 vederlaget til bestyrelsen for regnskabsåret 2024 på DKK 200.000 til bestyrelsesformanden og DKK 100.000 til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer godkendt,
 direktion og bestyrelse meddelt decharge,
 bestyrelsen bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, idet selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 10% af selskabskapitalen,
 bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabets B-aktiekapital jf. vedtægternes § 3a fornyet frem til 15. april 2029,
 vederlagspolitikken godkendt,
 Ole Steffensen, Anders Ørjan Jensen og Klaus Kjærulff genvalgt til bestyrelsen og
 EY Godkendt Revisionspartnerselskab genvalgt som revisor.
 

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Ole Steffensen som formand.


For yderligere information kontakt:
Ole Mikkelsen, direktør, e-mail: om@ntr.dk, mobil: +45 30 66 96 30


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk