Selskabernes forventninger - onsdag den 18 maj

Udgivet den 18-05-2022  |  kl. 06:30  |  

ONSDAG DEN 18 MAJ

======================

MØNS BANK (Q1)

Møns Bank venter i 2022 et resultat før skat i størrelsesordenen 28-35 mio. kr.

NKT (Q1)

NKT venter i 2022 en omsætning (std. metalpriser) på omkring 1,35-1,45 mia. euro og et operationelt EBITDA i intervallet 130-155 mio. euro inden for kabelaktiviteterne. I NKT Photonics ventes en organisk omsætningsvækst på 12-17 pct. og en EBITDA-margin på 11-14 pct.

RIAS (Q2)

Plastkoncernen Rias venter i regnskabsåret 2021/22 et driftsoverskud, EBIT, i niveauet 13-15 mio. kr. Derudover venter selskabet et resultat i omsætningen på 290-310 mio. kr.

ROCKWOOL (Q1)

Isoleringskoncernen Rockwool venter i 2022 en salgsvækst i lokale valutaer på 15-20 pct. samt et driftsresultat, EBIT, på omkring 13 pct.

SIG (Q1)

Scandinavian Investment Group (SIG) venter i 2022 at forrente sin egenkapital med gennemsnitligt 10-15 pct.

TCM (Q1)

TCM Group venter i 2022 en omsætning i niveauet 1150-1225 mio. kr. og et driftsresultat (EBIT) på 140-170 mio. kr.

TORSDAG DEN 19 MAJ

======================

BRØNDBY IF (Q1)

Fodboldklubben Brøndby IF venter i 2022 et resultat før skat i niveauet minus 15 til plus 15 mio. kr.

CPH CAPITAL (Q1)

Copenhagen Capital venter for regnskabsåret 2022 at realisere et resultat af primær drift før værdiregulering af selskabets ejendomme, regulering af gæld til markedsværdi, finansielle poster og skat (EBVAT) på 17-20 mio. kr

ENNOGIE (Q1)

Ennogie Solar Group venter for 2022 en omsætning på 35-45 mio. kr., et underskud af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) på 4-7 mio. kr. og et underskud før skat på mellem 6 og 9 mio. kr.

HARTMANN (Q1)

Hartmann venter i 2022 en omsætning i intervallet 2.900-3.300 mio. kr. og en overskudsgrad før særlige poster og justering for hyperinflation på 2-7 pct.

KBHL (Q1)

På grund af stor usikkerhed om udviklingen i den globale luftfartsindustri har Københavns Lufthavne indtil videre undladt at give forventninger til 2022.

SIMCORP (Q1)

Simcorp venter for 2022 en omsætningsvækst mellem 7 og 12 pct. og en overskudsgrad (EBIT-margin) på 23 til 26 pct. Begge målt i lokal valuta.

STG (Q1)

Scandinavian Tobacco Group (STG) venter i 2022 en organisk vækst i det justerede driftsresultat før af- og nedskrivninger, EBITDA, på 0-6 pct.

UIE (Q1)

United International Enterprises venter for 2022 et resultat efter minoriteter, der er betydeligt lavere end resultatet for 2021. Det skyldes særligt en negativ værdiregulering af fair værdi af investeringen i Schörling.

FREDAG DEN 20 MAJ

======================

AQUAPORIN (Q1)

Aquaporin venter for 2022 en omsætning på 20-30 mio. kr., et EBITDA-underskud før særlige poster på 90-100 mio. kr. og et EBIT-underskud før særlige poster på 105-115 mio. kr.

BRD. KLEE (Q2)

Brd. Klee venter i det forskudte regnskabsår 2021/22 et resultat før skat på 15-20 mio. kr.

PRIME OFFICE (Q1)

Prime Office venter i 2022 en omsætning 178-185 mio. kr., et driftsresultat (EBIT) 120-130 mio. kr. samt et resultat før skat og værdireguleringer på 90-110 mio. kr.

MANDAG DEN 23 MAJ

======================

DJURSLANDS BANK (Q1)

Djurslands Bank venter i 2022 et resultat før skat på 100-130 mio. kr.

JEUDAN (Q1)

Jeudan venter i 2022 et resultat før renter (EBIT) på 975-1025 mio. kr. og et resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på 820-870 mio. kr. Omsætningen ventes at lande på 1,8 mia. kr.

TIRSDAG DEN 24 MAJ

======================

DAB (Q1)

Danske Andelskassers Bank venter i 2022 en basisindtjening på 80-120 et resultat før skat på cirka 80-140 mio. kr. Banken generede i 2021 en basisindtjening på 107,6 mio. kr. og et resultat før skat på 202,2 mio. kr.

FYNSKE BANK (Q1)

Fynske Bank venter i 2022 et resultat før skat i niveauet 40-50 mio. kr.

LUXOR (Q1)

Investeringsselskabet Luxor venter i det forskudte regnskabsår 2021/22 en basisindtjening på 42 mio. kr.

NEWCAP (Q1)

Newcap Holding venter i 2022 et resultat før skat og regulering af dagsværdi på earnout-aftaler på mellem 2,5 og 3,5 mio. kr.

SP GROUP (Q1)

SP Group venter i regnskabsåret 2022 en omsætningsvækst på 5-15 pct. og en EBITDA-margin på 16-18 pct.

ONSDAG DEN 25 MAJ

======================

LUXOR (Q2)

Investeringsselskabet Luxor venter i det forskudte regnskabsår 2021/22 en basisindtjening på 42 mio. kr.

NORDIC SHIPHOLDING (Q1)

Nordic Shipholding venter i 2022 en TCE-omsætning (time charter equivalent) på 2,5-3,0 mio. dollar efter salg af de tre tilbageværende skibe samt et driftsresultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) på minus 0,5 til plus 0,5 mio. dollar. Resultatet før skat ventes at blive mellem 2 mio. dollar og 3 mio. dollar.

SANISTÅL (Q1)

Sanistål venter i 2022 et driftsoverskud, EBITDA, før engangseffekter i de tilbageværende aktiviteter i niveauet 225-255 mio. kr. og en omsætning på omkring 3600 mio. kr.

SKAKO (Q1)

Skako venter i 2022 et driftsresultat (EBIT) i niveauet 22-27 mio. kr.

Redaktion

Tags:  Shares❯