Selskabsmeddelelse 11/2020

Udgivet den 11-12-2020  |  kl. 07:04  |  

11. december, 2020

Nordic Shipholding A / S
Selskabsmeddelelse: 11/2020
 
Offentliggjort via NASDAQ OMX den 11. december, 2020.


Låneforlængelse og restrukturering, nedskrivning og
opdaterede forventninger til regnskabsåret 2020.


Låneforlængelse og restrukturering, nedskrivning

Med henvisning til Selskabsmeddelelse 10/2020 er der efter succesfulde forhandlinger mellem koncernens hovedaktionær, koncernens ledelse og långiverne opnået en aftale med långiverne om en forlængelse af selskabets lånefaciliteter med et år til 31. december 2021.

Denne forlængelse og restrukturering af lånefaciliteterne giver koncernen yderligere tid til at forfølge forskellige scenarier, herunder en mulig fusion, som til dato er blevet negativt påvirket af følgerne af Covid-19 pandemien.

Som led i restrukturering af lånefaciliteterne, har selskabet aftalt at skulle sælge to skibe, i.e. Nordic Hanne og Nordic Pia. Som følge heraf er Nordic Pia blevet reklassificeret til "Aktiver holdt for salg", sammen med Nordic Hanne. I den forbindelse realiserer koncernen en yderligere nedskrivning på USD 2,0 millioner. Herudover har koncernens hovedaktionær accepteret at forlænge deres garanti på USD 3,85 millioner frem til starten af 2022.

Restruktureringen af lånefaciliteterne indeholder desuden tidsfrister for gennemførelsen af ovenstående i løbet af første halvår 2021.

De væsentlige elementer i restruktureringen af lånefaciliteterne omfatter ligeledes genindførslen af kvartalsmæssige afdrag fra og med december 2020, men samtidig er der indført bestemmelser, der sikrer selskabet en minimumslikviditet, som - med forbehold for uforudsete forhold - skal sikre selskabets fortsatte drift. Endelig er der genindført en value-to-loan-klausul, medens rente-marginalerne er fastholdt uændrede.

Den formelle restrukturering af lånefaciliteterne forventes afsluttet inden udgangen af 2020.


Forventninger til 2020

I resten af ​​2020 vil de fem skibe fortsat være kommercielt beskæftiget på pool-basis (inklusive de to skibe, der i øjeblikket er øremærket til salg). Selvom produkttankskibsmarkedet fortsat er påvirket af efterdønningerne af lageropbygningen tidligere i år, forventes TCE-omsætningen for 2020 at være i niveauet USD 27,0 millioner - USD 29,0 millioner, uforandret i forhold til den seneste udmelding.

Efter driftsudgifter, der er budgetteret af de respektive tekniske managers, ligger koncernens forventede EBITDA (indtjening før renter, skat, afskrivning og amortisering) for 2020 i intervallet USD 13,0 millioner - USD 15,0 millioner, uforandret i forhold til den seneste udmelding.

Inkluderes ovenstående nedskrivning, fortages i regnskabsåret 2020 en samlet nedskrivning på USD 12,6 millioner. Inklusive denne nedskrivning forventes resultatet før skat at blive et tab på USD 7,0 millioner - USD 9,0 millioner, nedjusteret fra et tab på USD 5,0 millioner - USD 7,0 millioner. Udsigterne for 2020 tager ikke hensyn til yderligere nedskrivninger eller tilbageførsel af tidligere nedskrivninger af skibenes regnskabsmæssige værdier.

Årsrapporten for 2020 forventes offentliggjort den 24. marts 2021.


For yderligere information kontakt:
Knud Pontoppidan, bestyrelsesformand, Nordic Shipholding A / S: +45 39 29 10 00


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder