Sparekassen Sjælland-Fyn A/S: Resultat efter skat stiger i første kvartal med 8 % til 80,3 mio. kroner

Udgivet den 08-05-2018  |  kl. 06:23  |  

Selskabsmeddelelse nr. 13/2018                                 
Holbæk, den 8. maj 2018                                                                         

Resultat efter skat stiger i første kvartal med 8 % til 80,3 mio. kroner   

Sparekassen kan se tilbage på et godt første kvartal 2018, hvor resultat efter skat stiger med 8 % til 80,3 mio. kroner, hvilket forrenter primo egenkapitalen med 11,9 % p.a.  

Kvartalet i overskrifter

Sparekassens resultatforventninger til helåret blev opjusteret i marts Væksten i Sparekassen fortsætter og forretningsomfanget stiger med knap 10 % til 34,2 mia. kroner Aktieemission succesfuldt gennemført i marts/april - vil styrke Sparekassens kapitalgrundlag med ca. 437 mio. kroner     Fuld fokus på strategiarbejdet og de finansielle målsætninger frem mod 2021 Væksten i udlån kan opgøres til 9 %, mens indlån stiger 8 % Nye nedskrivningsregler implementeret - nedskrivninger på fortsat lavt niveau Alle pejlemærker i Tilsynsdiamanten overholdes med stor margin Stærk likviditetsposition med et LCR-nøgletal på 268 % 12. april åbnede Sparekassens nyeste filial i Helsinge - planlagte filialåbninger er dermed tilendebragt

 

 

Hoved- og nøgletal
1.000 kr.
 

 

Sparekassen Sjælland- Fyn A/S Koncernen

 
       
Resultatposter 1.kvt. 2018 Indeks* 1.kvt. 2017
       
Netto rente- og gebyrindtægter 252.160 100 252.778
Kursreguleringer 29.134 164 17.814
Andre driftsindtægter 3.904 94 4.150
Udgifter til personale og administration 175.632 109 161.079
Nedskrivninger på udlån m.v. 12.050 112 10.776
Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder  

647
 

74
 

870
Resultat før skat 82.736 102 81.478
Resultat efter skat

 
80.276 108 74.642
 

 

Balanceposter
 

 

31.03.2018
 

 

Indeks*
 

 

31.03.2017
       
Udlån 11.642.298 109 10.695.318
Indlån 16.846.420 108 15.541.693
Indlån i puljeordninger 973.377 169 577.599
Indlån i alt 17.819.797 111 16.119.292
Egenkapital 2.783.632 105 2.649.353
Balance 21.704.269 110 19.813.631
       
Kapitalgrundlag 2.680.352 112 2.390.563
Samlet forretningsomfang 34.224.343 110 31.222.597
       
Nøgletal 31.03.2018 Indeks* 31.03.2017
       
Antal medarbejdere (fuldtidsgennemsnit)** 607 106 573
       
Kapitalprocent*** 16,1 109 14,8
Kernekapitalprocent*** 13,7 109 12,6
Kapitaloverdækning i pct.-point 7,0 125 5,6
Periodens resultat pr. aktie (kr.) 5,0 106 4,7
Indre værdi pr. aktie, ultimo (kr.) 167,6 102 164,1
Børskurs, ultimo (kr.) 107,3 83 129,5
       
       

* Indeks 31.03.2018 i forhold til 31.03.2017
** Beskæftiget med pengeinstitutvirksomhed
*** 1. kvt. 2018 og 1. kvt. 2017 er beregnet eksklusiv periodens resultat
  

Med venlig hilsen

Lars Petersson                                                  Thomas Kullegaard
Adm. direktør                                                     Formand

Yderligere information:
Presse- og direktionsrådgiver Morten Huse Eikrem-Jeppesen, tlf.  53 85 07 70
Investor Relations Manager Jan Justesen, tlf. 59 48 10 47

Administrerende direktør Lars Petersson

Kvartalsrapport 1. kvt. 2018
Selskabsmeddelelse nr. 13/2018


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Sparekassen Sjælland-Fyn A/S via Globenewswire

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Strategier du kan handle

Navn
 
+/-(%)
 
Tid

 
1,69%
 
19/10/18

 
1,48%
 
19/10/18

 
1,04%
 
19/10/18

 
-1,18%
 
19/10/18

 
-2,08%
 
19/10/18

Copytrading - kopier handler fra ovenstående strategier så de eksekveres live på din egen konto.
Læs mere her.

 

Seneste nyheder