Spk Sjælland løfter basisindtjening 16 pct. mens nedskrivninger tynger

Udgivet den 11-08-2020  |  kl. 11:43  |  

Sparekassen Sjælland-Fyn kan glæde sig over en stigende basisindtjening i første halvår, mens resultatet længere nede i regnskabet er belastet af en hensættelse på 130 mio. kr. vedrørende covid-19-situationen.

På bundlinjen kan sparekassen fremvise et overskud på 84,7 mio. kr. i første halvår mod 126,0 mio. kr. i samme periode året før. Det er et resultat, som sparekassen - taget hensættelsen i betragtning - betegner som "tilfredsstillende".

- På trods af covid-19 og betydelig uro på de finansielle markeder i særligt første kvartal realiserer sparekassen i første halvår af 2020 et resultat efter skat på 84,7 mio. kr., hvilket betragtes som tilfredsstillende henset til periodens helt særlige begivenheder.

- De kommende 2-3 kvartaler forventes at bringe mere klarhed over de økonomiske konsekvenser som følge af covid-19. Det er dog vores oplevelse, at sparekassens kunder generelt er økonomisk godt rustet på trods af situationen omkring Covid-19, siger sparekassens direktør Lars Petersson i forbindelse med regnskabet.

Basisindtjeningen steg i første halvår 16 pct. til 210,2 mio. kr., efter at netto rente- og gebyrindtægter i perioden er steget til 592,3 mio. kr. fra 557,4 mio. kr. Udviklingen er understøttet af et stigende forretningsomfang.

- Den samlede kreditformidling stiger med 8 pct. til 54,0 mia. kr. og vidner om, at sparekassen vinder markedsandele. Det gælder merforretninger i forhold til eksisterende privat- og erhvervskunder tillige med en meget tilfredsstillende kundeudvikling.

- Denne udvikling kan også tilskrives målrettet arbejde på den opsatte strategi, hvor det blandt andet er lykkedes at effektivisere beslutningsprocesser og kundeløsninger via IT-udvikling samt en slankere organisation, skriver sparekassen i regnskabet.

Sparekassen Sjælland-Fyn fastholder forventningerne til hele 2020 om et resultat før skat i niveauet 170-210 mio. kr.

Tabel over Sparekassen Sjælland-Fyns regnskab for andet kvartal af 2020:

Mio. kr. Q2 2020 Q2 2019 H1 2020 H1 2019 FY 2019
Netto rente- og gebyrindtægter 280,7 284,1 592,3 557,4 1113,3
Kursreguleringer -5,8 -24,0 -30,4 -25,2 -43,6
Nedskrivninger på udlån 38,9 2,3 112,8 11,1 16,9
Resultat før skat 45,8 66,8 92,6 145,3 251,3
Resultat efter skat 41,0 54,7 84,7 126,0 226,7

Sparekassen Sjælland-Fyns forventninger til 2020:

Mio. kr. Ved Q2 2020 Før Q2 2020
Resultat før skat 170-210 170-210

/ritzau/FINANS

Flemming Thestrup Andersen

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯ 

Relaterede nyheder