STYLEPIT A/S - Kapitaludvidelse og modtagelse af frivilligt, betinget købstilbud fra Bestseller-koncernen

Udgivet den 19-08-2015  |  kl. 11:05  |  

På vegne af Tilbudsgiver offentliggøres hermed modtaget meddelelse om beslutning om fremsættelse af frivilligt offentligt købstilbud til aktionærerne i Stylepit A/S.

I overensstemmelse med § 4, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud (”Overtagelsesbe-kendtgørelsen”) skal Aktieselskabet af 14.10.2012, CVR nr. 34722781, Fredskovvej 5, 7330 Brande hermed meddele, at det har besluttet at fremsætte et frivilligt, betinget købstilbud på alle aktierne i Stylepit A/S (”Stylepit”) til kr. 0,20 pr. aktie a 0,10 (som udgør en præmie på 100 % i forhold til den kurs, hvortil der kan tegnes aktier i forteg-ningsemissionen).

Det frivillige, betingede købstilbud vil være betinget af opnåelse af godkendelse fra relevante konkurrencemyn-digheder, og forventes at blive betinget af opnåelse af accepter for aktier og stemmer i Stylepit, der, inklusive Ak-tieselskabet af 14.10.2012’s ejerandel, udgør mindst 50,01 % af aktierne og stemmerettighederne i Stylepit (eksklu-siv Stylepits eventuelle beholdning af egne aktier) samt øvrige sædvanlige betingelser i frivillige tilbud.

Aktieselskabet af 14.10.2012 støtter op om rekapitaliseringen af Stylepit og agter at udnytte samtlige de tegnings-retter, som Aktieselskabet af 14.10.2012 har fået tildelt i forbindelse med den igangværende fortegningsemission. Alt andet lige vil Aktieselskabet af 14.10.2012’s ejerandel efter gennemførelsen af fortegningsemissionen således udgøre omkring 24 %.

NK Invest ApS, Aktieselskabet af 25. marts 2015 ApS samt Aktieselskabet af 25. marts 2015 II ApS (”NK-Selskaberne”) har afgivet bindende, uigenkaldeligt tilsagn over for Aktieselskabet af 14.10.2012 om at acceptere det frivillige, betingede købstilbud for alle aktier ejet af disse selskaber i Stylepit således, at NK-Selskaberne efter en eventuel gennemførelse af et sådant købstilbud ikke længere vil være aktionær i Stylepit A/S.

På baggrund af de modtagne tilsagn fra NK-Selskaberne, vil Aktieselskabet af 14.10.2012 eje eller have modtaget tilsagn for samlet omkring 48,2 % af aktierne i Stylepit (baseret på NK-Selskabernes nuværende ejerandel samt ejerandel efter udnyttelse af samtlige sine tegningsretter samt Aktieselskabet af 14.10.2012’s nuværende ejerandel samt ejerandel efter udnyttelse af samtlige sine tegningsretter, og under forudsætning af fuldtegning af fortegningsemissionen).

Aktieselskabet af 14.10.2012 vil offentliggøre et tilbudsdokument og en tilbudsannonce, så snart dette er muligt efter at endelig godkendelse er opnået fra Finanstilsynet, og i alle tilfælde senest 4 uger efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Tilbudsdokumentet vil indeholde de fuldstændige vilkår og betingelser for det frivillige købstilbud.

På vegne af Stylepit A/S udtaler bestyrelsesformand N.E. Nielsen:  ”Det er glædeligt, at Bestseller-koncernen vil være med til at kapitalisere selskabet i forbindelse med den igangværende kapitaludvidelse. Overtagelsestilbuddet ser Stylepit som en bekræftelse på, at virksomhedens koncept efter restruktureringen er attraktivt.”

Selskabets aktier er efterfølgende overført til observationslisten hos Nasdaq OMX Copenhagen A/S.

--

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse til Stylepit A/S kan rettes til bestyrelsesformand N.E. Nielsen på mobil nr. +45 42 43 33 43. Spørgsmål vedrørende denne meddelelse til Tilbudsgiver kan rettes til kommunikationsdirektør Mogens Werge på mobil nr. +45 27 95 87 13.

Med venlig hilsen

STYLEPIT A/S 

Vedhæftede filer:

Meddelelse nr 20_2015_STYLEPIT.pdf

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder