Topdanmark Q1: Forsikringsdriften bedre end ventet

Udgivet den 23-04-2018  |  kl. 12:47  |  
Arkiv: Foto

Forsikringskoncernen Topdanmark kom ud af det første kvartal med et nettooverskud på 267 mio. kr., hvilket var lidt under analytikernes forventninger. Selve forsikringsdriften viste dog en bedre udvikling end ventet.

Ifølge estimater indsamlet af Ritzau Estimates havde analytikerne estimeret et overskud på 274 mio. kr. i kvartalet.

I samme periode af 2017 havde forsikringsselskabet et overskud på 415 mio. kr., men i første kvartal i år trækker et negativt investeringsresultat ned.

Det samlede investeringsafkast (afkast på aktiver samt hensættelse til kursregulering med videre på skadehensættelser) blev minus 45 mio. kr., hvilket var lavere end forventningerne, der lød på 3 mio. kr.

- Vi havde et godt investeringsafkast i første kvartal 2017, men her i første kvartal 2018 har vi ramt et af de kvartaler, hvor afkastet på aktier og danske realkreditobligationer ikke har været med os, siger Peter Hermann, der er administrerende direktør hos Topdanmark, i en skriftlig kommentar og fremhæver, at på selve kerneforretningen, nemlig det forsikringstekniske resultat, har vi der en fremgang i resultatet på 19 mio. kr.

Samme kvartal i 2017 gav et overskud på den post på 121 mio. kr.

Toplinjen - bruttopræmieindtægterne i skadesdelen - endte på 2273 mio. kr. mod ventet 2261 mio. kr. og 2235 mio. kr. i første kvartal sidste år.

- Første kvartal var kendetegnet ved en fortsat nettotilgang af kunder over en bred kam både på privat-, landbrugs- og erhvervsmarkedet, skriver selskabet.

Det forsikringstekniske resultat af skadesforsikring landede på 336 mio. kr. i kvartalet mod ventet 301 mio. kr. af analytikerne og 317 mio. kr. i første kvartal året før.

- Fremgangen er præget af et lavt skadeniveau på tyveri og motor, hvilket mere end udlignede tilbagegangen i afløbsgevinster på 10 mio. kr., forklarer selskabet i regnskabet.

Det forsikringstekniske nøgletal combined ratio (inklusive afløbsgevinster), der sætter erstatningsudgifterne i forhold til præmieindtægterne (jo lavere CR jo bedre, red.), landede i kvartalet på 85,2, mens der var ventet 86,5, og der blev nået 85,8 i samme periode sidste år inklusive afløbsgevinster. Eksklusive afløb kom CR ind på 88,0, mens der var ventet 90,2 mod 89,0 i kvartalet året før.

Afløbsgevinster er kapital reserveret til tidligere skader, som så efterfølgende ikke har vist sig at blive så dyre som oprindeligt ventet.

FORVENTNING LØFTES

Topdanmark opjusterer de forventninger til hele regnskabsåret, som oprindeligt blev meldt ud i regnskabet for tredje kvartal sidste år.

Forsikringskoncernen ser nu den såkaldte modelmæssige resultatprognose lande på 1050-1150 mio. kr. mod tidligere 950-1050 mio. kr.

Combined ratio ses nu endvidere på 88-89 for hele 2018 eksklusive afløbsgevinster mod tidligere ventet 90-91.

Skønnet for præmievæksten i skadesforsikring i 2018 er fortsat "positiv".

TABEL

Analytikernes forventninger til Topdanmarks regnskab for første kvartal af 2018:

Mio. kr. Q1 2018 Q1 2018 (e) Q1 2017 FY 2018 (e) FY 2017
Præmieindtægter skade 2273 2262 2235 9086 8985
Forsikringsteknisk resultat 336 297 317 1289 1622
Investeringsresultat -45 3 121 115 287
Skadesforsikring 291 301 438 1404 1909
Livsforsikring 44 48 72 214 249
Resultat før skat 344 349 534 1659 2235
Periodens resultat 267 273 415 1306 1733
Combined ratio 85,2 86,7 85,8 85,9 82,0

(e) medianestimat baseret på estimater for op til syv analytikere indsamlet af Ritzau Estimates.

Af de syv analytikere har seks offentliggjort anbefaling af aktien. Ingen anbefaler "køb", tre anbefaler "hold", mens de resterende tre anbefaler "sælg". Fire analytikere har et kursmål (gennemsnit) på 268 kr.

Regnskabet offentliggøres mandag omkring middag.

Forventninger til 2018:

Ved Q1 18 Før Q1 2018
Præmiefremgang SKADE Positiv Positiv
Combined ratio før afløb 88-89 90-91
Nettoresultat (mio. kr.) (modelmæssig resultatprognose) *) 1050-1150 950-1050

* = Den modelmæssige resultatprognose viser hvilket niveau resultatet ventes at lande på, såfremt en række forudsætninger om afkastet på de finansielle markeder opfyldes.

/ritzau/FINANS

Claus Mikkelsen

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯ 

Relaterede nyheder