Tryg A/S' samlede antal aktier og stemmerettigheder efter fortegningsemission

Udgivet den 30-03-2021  |  kl. 10:22  |  

Må ikke offentliggøres, publiceres eller udleveres, helt eller delvist, i eller til USA.


Må ikke offentliggøres, publiceres eller udleveres, helt eller delvist, i enhver jurisdiktion, hvor dette vil udgøre en overtrædelse af relevante love eller regler i den pågældende jurisdiktion.

Tryg A/S' samlede antal aktier og stemmerettigheder efter fortegningsemission


Tryg A/S ("Tryg" eller "Selskabet") offentliggør i dag det samlede antal aktier og stemmerettigheder efter gennemførelsen af udbuddet ("Udbuddet") af 352.505.989 stk. nye aktier i henhold til prospektet af 1. marts 2021. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 13-2021.

Som følge af Udbuddets gennemførelse er den nominelle værdi af Trygs aktiekapital forøget med DKK 1.762.529.945. I overensstemmelse med Kapitalmarkedslovens § 32 meddeles det herved, at den nominelle værdi af Selskabets samlede aktiekapital udgør DKK 3.273.269.900 fordelt på 654.653.980 stk. aktier med en nominel værdi à DKK 5. Hver aktie med en nominel værdi à DKK 5 giver 500 stemmerettigheder, svarende til i alt 327.326.990.000 stemmerettigheder.

Selskabets vedtægter er opdateret, så de afspejler kapitalforhøjelsen, og er tilgængelige på Selskabets hjemmeside, www.tryg.com.

Kontaktoplysninger
For yderligere oplysninger henvises der til tryg.com eller

Gianandrea Roberti, Investor Relations Officer, +45 20 18 82 67, gianandrea.roberti@tryg.dk
Peter Brondt, Investor Relations Manager, +45 22 75 89 04, peter.brondt@tryg.dk

Vigtig information

Denne meddelelse må ikke offentliggøres, publiceres eller udleveres, helt eller delvist, i eller til USA. Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge værdipapirer til USA. De i denne meddelelse omtalte værdipapirer er ikke og vil ikke registreret i henhold til US Securities Act of 1933 med senere ændringer (US Securities Act), og må ikke udbydes eller sælges i USA, undtagen i henhold til en gældende undtagelse til registreringskravene. Værdipapirerne vil ikke blive offentligt udbudt i USA.

I enhver medlemsstat i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, med undtagelse af Danmark, Norge og Sverige (hver især en Relevant Medlemsstat), er denne kommunikation alene rettet mod og alene henvendt til personer i den pågældende Relevante Medlemsstat, der opfylder kriterierne for fritagelse fra forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder kvalificerede investorer som defineret i prospektforordningens artikel 2(e) (kvalificerede investorer). I forbindelse med dette afsnit betyder udtrykket Prospektforordningen forordning 2017/1129/EU.

I Det Forenede Kongerige vil denne kommunikation alene blive udleveret til, og er alene henvendt til, personer, der er kvalificerede investorer (som defineret i  Article 2(1) af UK Prospektforordningen og som er (i) personer, der har professionel erfaring med forhold, der relaterer sig til investeringer, omfattet af definitionen af investment professionals i Article 19(5) i Financial Services And Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 med senere ændringer (Bekendtgørelsen), (ii) personer, der er high net worth bodies corporate, unincorporated associations, partnerships og trustees of high value trusts, som beskrevet i Bekendtgørelsens Article 49(2)(a)-(d), og/eller (iii) personer, til hvem meddelelsen i øvrigt lovligt kan rettes mod i henhold til Bekendtgørelsen (alle sådanne personer benævnes under ét Relevante Personer). I Det Forenede Kongerige må personer, der ikke er Relevante Personer, ikke handle ud fra eller i tillid til denne kommunikation. I Det Forenede Kongerige må enhver investering eller investeringsaktivitet, som denne meddelelse vedrører i Det Forende Kongerige, kun udføres af og vil kun blive indgået med Relevante Personer.

DENNE MEDDELELSE UDGØR IKKE, OG ER IKKE EN DEL AF, ET TILBUD OM AT SÆLGE, ELLER EN OPFORDRING TIL AT TILBYDE AT KØBE NOGET VÆRDIPAPIR I USA, DET FORENEDE KONGERIGE, DEN ITALIENSKE REPUBLIK, SCHWEIZ, AUSTRALIEN, CANADA, DE FORENEDE ARABISKE EMIRATER (ONSHORE), DUBAIS INTERNATIONALE FINANSCENTER, ABU DHABIS GLOBALE MARKED, SINGAPORE, JAPAN, HONGKONG ELLER FOLKEREPUBLIKKEN KINA. ENHVER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE BEGRÆNSNINGER KAN UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF VÆRDIPAPIRLOVGIVNINGEN I EN SÅDAN JURISDIKTION.

Vedhæftet fil

17_Tryg AS' samlede antal aktier og stemmerettigheder efter fortegningsemission

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder