Tryg tjener mindre i fjerde kvartal men kommer godt ud af hele 2017

Udgivet den 23-01-2018  |  kl. 08:22  |  
Arkiv: Foto

Forsikringsselskabet Tryg kom lidt dårligere ud af sidste års fjerde kvartal end ventet blandt analytikerne ifølge Ritzau Estimates. Men ser man på hele året, landede både top og bund højere end i 2016.

Det viser regnskabet fra forsikringskoncernen tirsdag morgen.

Nettoresultatet landede i fjerde kvartal på 527 mio. kr., hvor analytikerne ifølge et medianestimat indsamlet af Ritzau Estimates havde regnet med et overskud på 578 mio. kr. I 2016 lå nettoresultatet på 560 mio. kr. i kvartalet.

For hele året endte bruttopræmieindtægterne på 17.963 mio. kr. i 2017 mod 17.707 mio. kr. året før. Og overskuddet var på 2571 mio. kr. mod 2471 mio. kr. i 2016.

Resultatet af selve forsikringsdriften steg til 622 mio. kr. fra 314 mio. kr. i fjerde kvartal 2016, hvor kvartalet dog var ekstraordinært belastet af nedskrivninger på 250 mio. kr. Analytikerne havde ventet et resultat på 615 mio. kr.

- Vi leverer et tilfredsstillende forsikringsteknisk resultat, som er 6 pct. højere end resultatet for 2016, siger Morten Hübbe, der er koncernchef i Tryg, i regnskabet.

I kvartalet faldt investeringsafkastet til 86 mio. kr., hvor der blandt analytikerne var estimeret et plus på 114 mio. kr. mod et plus på 598 mio. kr. i kvartalet året før, hvor resultatet var ekstraordinært påvirket af en positiv effekt på 500 mio. kr. fra ejendomssalg.

Combined ratio - der er et udtryk for erstatninger og omkostninger i forhold til præmieindtægterne - landede på 86,0. Her var konsensus en combined ratio på 86,4.

For hele året endte combined ratio på 84,4 mod 86,7 i 2016.

DANSK FORRETNING BAG VÆKSTEN

Tryg har en markedsandel i Danmark på 18 pct., mens den i Norge er på 13,3 pct. og 3,4 pct. i Sverige. Og det er da også den danske del af forretningen, der rykker.

Trygs danske privatforretning havde en vækst på 3 pct. i præmieindtægterne i det netop overståede regnskabsår, mens den norske del faldt med 1,5 pct., fremgår det af regnskabet.

I december købte Tryg Alka Forsikring for 8,2 mia. kr. inklusive de 2,5 mia. kr., som Alka havde i overskydende kapital.

- Tryg gennemførte det største køb i forsikringsbranchen i mere end 20 år med erhvervelsen af Alka. Vi ser frem til at byde Alkas 365.000 kunder velkommen og til et endnu bredere samarbejde med fagbevægelsen, lyder det fra topchefen.

TRYG FASTHOLDER LANGSIGTEDE FORVENTNINGER

Tryg venter i 2018 en vækst i bruttopræmieindtægterne på 0-2 pct. i lokale valutaer, eksklusive opkøbet af Alka.

Udmeldingen er identisk med forventningen for 2017, hvor præmievæksten endte på 1,7 pct. i lokale valutaer.

I øvrigt fastholder Tryg de finansielle mål, som selskabet præsenterede på sin kapitalmarkedsdag i november, om blandt andet at ville tjene 2,8 mia. kr. i 2020 på det forsikringstekniske resultat.

Det skal ske ved at opnå en combined ratio - et mål for udgifterne og erstatningerne som en andel af forsikringspræmierne - på højst 87 og en omkostningsprocent på højst 14.

Tryg holder ligeledes fast i at betale 1 mia. kr. i ekstraordinært udbytte i 2017.

Det betyder, at hver aktie i Tryg giver 3,31 kr. i udbytte oveni det almindelige udbytte, der i 2017 løber op i 6,40 kr. per aktie. Det ekstraordinære udbytte skal godkendes på generalforsamlingen senere i år.

Tabel for Trygs regnskab for fjerde kvartal af 2017:

Mio. kr. Q4 2017 Q4 2017 (e) Q4 2016 FY 2017 FY 2016
Bruttopræmieindtægter 4488 4512 4504 17.963 17.707
Forsikringsteknisk resultat 622 615 314 2789 2390
Investeringsafkast 86 114 598 527 987
Resultat før skat 685 739 800 3239 3220
Nettoresultat 527 578 560 2517 2471
Combined ratio 86,0 86,4 93,1 84,4 86,7
Omkostningsprocent (%) 13,7 13,8 18 14,0 15,7
Udbytte (kr. per aktie) 1,60 1,60 - 6,40 6,20

(e) = medianestimat indsamlet af Ritzau Estimates blandt op ni analytikere.

* Det tekniske resultat for hele 2016 og for fjerde kvartal 2016 var negativt påvirket af ekstraordinære nedskrivninger på 250 mio. kr.

** Investeringsresultatet for hele 2016 og fjerde kvartal 2016 var positivt påvirket med 500 mio. kr. fra ekstraordinære gevinster fra frasalg af ejendomme.

*** Andre indtægter og omkostninger for hele 2016 og fjerde kvartal 2016 var påvirket af en goodwillnedskrivning på 100 mio. kr. relateret til købet af Securator

Trygs forventninger til 2018:

Vækst i bruttopræmier i lokal valuta 0-2%

/ritzau/FINANS

Charlotte Mackeprang

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯ 

Relaterede nyheder