Vestjysk Bank Q1: Kursreguleringer sænkede resultatet - øger skøn

Udgivet den 09-05-2022  |  kl. 15:50  |  
Arkiv: Foto

Vestjysk Bank kunne i første kvartal notere sig stigende indtægter fra renter og gebyrer, mens bundlinjen derimod blev påvirket af de stigende renter. Derudover øger banken sit ledelsesmæssige skøn for nedskrivninger med 15 mio. kr.

Det viser bankens regnskab for første kvartal 2022 mandag eftermiddag.

Netto renteindtægterne steg i første kvartal 2022 til 191 mio. kr. sammenlignet med 188 mio. kr. samme kvartal året forinden, mens netto gebyrindtægterne voksede til 166 mio. kr. fra 142 mio. kr.

Resten af regnskabet bød dog på generel nedgang - også når der renses for engangsindtægter i første kvartal 2021 som følge af fusionen med Den Jyske Sparekasse.

Basisindtægterne endte i første kvartal endte på 326 mio. kr. mod 364 mio. kr., når der korrigeres for engangsposter. Medregnes disse lød basisindtægterne på 841 mio. kr. i første kvartal 2021.

Basisresultatet før nedskrivninger lød i første kvartal på 80 mio. kr. mod 126 mio. kr. renset for engangsposter.

Der var i første kvartal tilbageførsler af nedskrivninger for 19 mio. kr. I samme kvartal året forinden udgjorde den post nedskrivninger for 22 mio. kr.

Resultatet før skat endte på 99 mio. kr., hvilket Vestjysk Bank kalder "acceptabelt".

- Resultatet før skat er påvirket af det stigende renteniveau i markedet. De stigende renter har påvirket kursværdien af bankens egenbeholdning af obligationer negativt, og kursreguleringer har i alt påvirket resultatet negativt med 58 mio. kr., fremgår det af regnskabet.

Til sammenligning lød resultatet før skat i første kvartal 2021 på 513 mio. kr. - eller 105 mio. kr. hvis engangsposter fraregnes.

På bundlinjen kom banken ud af kvartalet med et overskud på 79 mio. kr. mod 548 mio. kr. sidste år.

Vestjysk Bank oplyser derudover, at det ledelsesmæssige skøn i forhold til nedskrivninger er blevet øget med 15 mio. kr., så det nu samlet udgør 340 mio. kr.

Tabel over Vestjysk Banks regnskab for første kvartal af 2022:

Mio. kr. Q1 2022 Q1 2021 FY 2021
Netto renteindtægter 191 188 807
Netto gebyrindtægter 166 142 601
Basisindtægter 326 841 2.015
Basisresultat før nedskrivninger 80 534 914
Resultat før skat 99 513 954
Nettoresultat 79 548 1.080

Vestjysk Banks forventninger til 2022:

Mio. kr. Ved Q1 2022 Før Q1 2022
Overskud efter skat 600-650 600-650

.\\˙ MarketWire

Christian Iversen Kielberg

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯