Gode råd til pensionsinvestering

Udgivet den 22-04-2019  |  kl. 17:05  |  

Budgettering: Det kræver disciplin at støbe fundamentet for en tryg alderdom.

Sørg for at spare penge op.

Det er nok det mest grundlæggende økonomiske råd i verden at fortælle kommende pensionister, at de skal spare penge op. Hvis du ikke sparer penge op, har du ikke noget at investere. Nøglen er at starte så tidligt som muligt og spare så meget op, som det er praktisk muligt. Hvis du starter tidligt, har du tiden på din side. Dzermed kan renters rente akkumulere - væksten af hovedstol og tidligere vækst, der opbygges med tiden - arbejde til din fordel. Det er en af nøglerne til at opbygge en opsparing, og i modsætning til investeringsresultater har du hovedsageligt kontrol over det.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Lad være med at overskride budgettet.

Tilsvarende bør du efter vores mening udarbejde - og overholde - et budget. Det er et vigtigt trin til at afgøre både, hvad du kan spare op, og senere hen hvad dit indtægtsbehov er, når du er gået på pension. Når du skal udarbejde et budget, anbefaler vi, at du holder nøje fortegnelser over dine udgifter. Selvom du måske har en generel formodning om din indtægt og dine udgifter, er det en god vane at holde rede på dit forbrug med jævne mellemrum. Nu til dags har mange banker onlineløsninger, der kan gøre det nemmere. Vi foreslår, at du gennemgår dine finanser ved årets afslutning (eller nu!) for at klarlægge de månedlige gennemsnit, du skal bruge, når du udarbejder din forbrugsplan.

Når du har gjort det, skal du vurdere dit forbrug. Er der områder, der egentlig ikke er nødvendige? Kan du skære ned nogle steder og sætte mere til side til din økonomiske fremtid? Hvad ville du skære ned på, hvis du ikke havde andet valg? De spørgsmål kan være effektive tankeværktøjer, der kan hjælpe dig med at identificere metoder til at øge din regelmæssige opsparing. Men husk: Lad være med at overskride dit budget. Det er vores erfaring, at mange udarbejder budgetter, der lyder fantastiske, men så ikke kan overholde dem, hvilket gør fremgangsmåden til en rent akademisk tankeproces uden nogen reel betydning i den virkelige verden. Udarbejd et realistisk budget. Og sørg så for at overholde det.

Tidshorisont: Hvor længe skal dine aktiver arbejde for dig?

Tænk langsigtet

Medmindre du er en kortfristet investor, tager det sandsynligvis tid at nå dine investeringsmål - måske lang tid. Det kalder vi tidshorisonten for dine investeringer - hele det tidsrum, som din økonomiske plan bør dække, eller det tidsrum, hvor dine aktiver skal arbejde på at opfylde dine økonomiske mål. Hvilken fejl støder vi så ofte på? At folk tror, at deres tidshorisont slutter, når de går på pension. Hvis du har brug for din opsparing til at supplere anden indtægt under din pensionisttilværelse, er din nødvendige tidshorisont sandsynligvis mindst din resterende levetid.

Den gennemsnitlige forventede levetid efter 65 er ca. 20 år mere, ifølge Eurostat.[i] Derfor vil tidshorisonten for en investor, der har brug for sine investeringer til at leve for i pensionisttilværelsen, sandsynligvis være mindst et par årtier efter pensioneringstidspunktet. Eller endda mere, hvis du vil være på den sikre side. Hvis du gerne vil efterlade en arv, har en yngre ægtefælle at forsørge eller et andet mål, der overstiger din egen levetid, kan din tidshorisont sagtens overstige din forventede levetid. Det kan have stor indflydelse på den blanding af aktier, obligationer, kontanter eller andre værdipapirer, som du investerer i. Det er vores erfaring, at mange investorer skærer ned på aktieeksponeringen, når de går på pension. Selvom det måske kan være en god idé for nogen, kan det være nødvendigt for dig at opretholde betydelig aktieeksponering for at opnå tilstrækkelig vækst til at overhale inflationen og finansiere dine senere år. Obligationer med lavere afkast - som nogle ser som sikre - skaber måske ikke nok afkast, hvilket dermed øger risikoen for, at du ikke kan finansiere dine langsigtede udgifter.

Tænk ikke kortfristet

Omvendt gælder det, at hvis din tidshorisont er et årti eller mere, er din værste fjende ofte at fokusere for meget på kortsigtet afkast - uger, måneder og endda år - og derefter basere investeringsbeslutninger på tidligere afkast. Markeder er ustabile - både for aktier og obligationer. Det er umuligt at forudsige kursbevægelser helt præcist. Hvis du reagerer på ustabilitet - sælger efter nedgange eller køber efter stigende kurser - kan det reducere dit afkast, fordi du går glip af stigninger og øger handelsomkostningerne.

Det kan måske virke meget nemt, når du læser det og ikke er følelsesmæssigt påvirket. Men når markederne oplever udsving, bliver folk ofte frygtsomme. Den frygt kan give lyst til at handle (gøre noget) eller flygte, hvilket kan få investorer til at sælge på det forkerte tidspunkt.

Bemærk: Vi siger ikke, at du aldrig skal forlade aktiemarkederne, eller at du skal købe og beholde på permanent basis. Men efter vores mening indregner markederne velkendte oplysninger, meninger og prognoser. Det betyder, at medmindre du ved noget, som andre ikke ved, er det sandsynligvis allerede afspejlet i aktiepriserne. Hvis du har brug for aktielignende vækst for at opfylde dine behov på langt sigt, er det efter vores mening problematisk at gå glip af positivt afkast, da det begrænser fordelene ved den samlede vækst og potentielt sætter dine mål på spil.

Diversificering: Hvis du vælger et bredt benchmarkindeks, skulle det gerne øge dine chancer for succes.

Sørg for at diversificere

Diversificering er et ord, der ofte anvendes inden for investering. Det betyder: Spred dine investeringer ud over adskillige kategorier og værdipapirer for at begrænse både sektor- og landsrisiko såvel som risikoen ved individuelle værdipapirer. Efter vores mening er et benchmark et vigtigt værktøj i den forbindelse - et indeks for aktier eller obligationer, som du kan bruge som en arbejdstegning, når du skal konstruere din portefølje.

Hvis du f.eks. vælger det globale MSCI World-indeks, kan du analysere procentdelen i et hvilket som helst land eller en hvilken som helst sektor. Brug det til at vurdere dine beholdninger. Er 80 % af din portefølje baseret på franske virksomheder? Det bør du nok genoverveje, da kun 3,8 % af det globale udviklede aktiemarked er fransk.[ii] Det betyder, at du måske er overeksponeret i forhold til landsspecifikke problemer. På samme måde gælder det, at hvis du ejer 50 % inden for energiaktier, tager du en stor sektorrisiko, da kun 6,1 % af MSCI World's markedsværdi er inden for energi.[iii] Hvis du vil, kan du bruge faktabladene på MSCI's hjemmeside her til at vurdere dette.

Lad være med at koncentrere dine beholdninger

Desuden øger det risikoen, hvis du kun har en håndfuld individuelle værdipapirer. Hvordan? Det er ganske enkelt. Der går sommetider noget galt i individuelle virksomheder, som ikke afspejles på det brede marked. Disse virksomhedsspecifikke problemer kan være bogføringsproblemer, ændringer i ledelsen, en skandale eller simpelthen bare, at virksomheden gentagne gange ikke opfylder forventningerne til overskud. Hvis dine portefølje er investeret i for få værdipapirer, kan et problem i en virksomhed forårsage stor skade. Hvis du spreder dine investeringer ud over mange virksomheder, begrænser det risikoen.

På samme måde kan det gå godt for individuelle lande og sektorer på skift. For stor koncentration i et område kan betyde, at du går glip af, når nye sektorer eller lande tager føringen.

Det er vores erfaring, at investorer ofte koncentrerer sig om et smalt område af investeringer, fordi de jagter opture, som vi kalder det - køber værdipapirer baseret på tidligere stærke præstationer. Men du kan ikke købe tidligere afkast, uanset hvor fantastiske de er. Det er lidt en kliché inden for investering, men det er sandt: Tidligere præstationer kan ikke bruges til at forudsige fremtiden. Ofte vil man ved at jagte opture købe noget baseret udelukkende på prismomentum - uden at vurdere de grundlæggende udsigter - og dermed uforvarende komme til at øge risikoen.

Det er meget komplekst at foretage investeringer. Men efter vores mening kan det at fokusere på grundlæggende principper - spar mere op, tænk langsigtet og diversificer - hjælpe dig med at undgå fejl og sætte dig på den rette kurs frem mod dine mål.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR-nummer 35243003). Fisher Investments Europe er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (FCA-nr. 191609) og registreret i England, (selskabsnr. 3850593). Fisher Investments Europe Limited har vedtægtsmæssig adresse på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limited outsourcer sin porteføljeforvaltningsfunktion til moderselskabet, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, og er stiftet i USA og reguleres af den amerikanske Securities and Exchange Commission. Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab og der er ingen garanti for, at den investerede kapital tilbagebetales helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og ikke vejledende for fremtidige resultater. Værdien af din investering og dennes afkast varierer i forhold til de globale aktiemarkeder og de internationale valutakurser.

[i] Kilde: Eurostat, pr. 9.8.2018. Forventet levetid inden for EU efter 65 år, i alt, kvinder og mænd, 2016.

[ii] Kilde: FactSet, pr. 20.2.2019. Frankrigs andel af MSCI World efter børsværdi pr. 31.1.2019.

[iii] Ibid. Energiandel af MSCI World efter børsværdi pr. 31.1.2019.

Udgivet af: NPinvestordk