Aktier/SHB: Disse tre aktier vil klare sig dårligst

Udgivet den 01-03-2021  |  kl. 07:30  |  

Coronapandemien og udsigten til stigende inflation kommer til at spille en vigtig rolle de kommende måneder, og det kan ramme selskaber som ISS, Novozymes og Vestas.

Sådan lyder det i en analyse fra Handelsbanken, der har peget på netop de tre aktier som taberne de næste tre måneder, mens banken omvendt har peget på DSV, Simcorp og Tryg som de tre aktier med det største potentiale.

ISS KAN HÆNGE FAST I OMSTRUKTURERINGER

For ISS, der torsdag kom med regnskab for 2020, er det især udsigten til, at de coronarelaterede nedlukninger kommer til at strække sig gennem første kvartal og ind i andet. Det ventes at påvirke både omsætning og volumen væsentligt, skriver Handelsbanken.

Selvom ISS for 2021 venter en positiv driftsmargin på 2 pct., er der ifølge banken stor usikkerhed forbundet med de første kvartaler.

Samtidig fremhæver Handelsbanken, at ISS fortsat kan være tynget af omstruktureringsomkostninger i de kommende kvartaler. Det er til trods for, at ISS selv har meldt ud, at de største omkostninger nu ligger bag selskabet.

- ISS kan potentielt ende med at blive en case med endeløse omstruktureringer. Det er netop de kontinuerlige omstruktureringsindsatser, der er årsag til vores bekymringer. Vi ser for indeværende ingen lys for enden af den støvede tunnel, der har brug for en grundig hovedrengøring. Der vil således gå længe, før vi vil finde ISS-casen interessant, skriver Handelsbanken i sin analyse.

ISS-aktien har hos Handelsbanken en salgsanbefaling og et kursmål over de næste 12 måneder på 54 kr. Fredag lukkede aktien i 111 kr. og er siden nytår steget 5,3 pct.

Det er også coronapandemien, der kan trykke Novozymes-aktien de første måneder af 2021. Handelsbanken venter således, at den største salgsfremgang først vil komme i andet halvår, hvorfor de to første kvartaler kan skuffe i forhold til markedets forventninger.

I forlængelse af regnskabsaflæggelsen offentliggjorde Novozymes sine forventninger til 2021. Her venter Novozymes en organisk salgsvækst på 2-6 pct. samt en overskudsgrad (EBIT-margin) på 25-26 pct.

Til sammenligning var konsensus forud for regnskabsaflæggelsen ifølge Handelsbanken, at Novozymes ville guide med en organisk salgsvækst på 4,4 pct. samt en overskudsgrad på 26,6 pct.

- For første kvartal 2021 venter Novozymes dog en midt encifret organisk omsætningstilbagegang relativt til første kvartal af 2020. Novozymes' guidance antager dog ikke en tredje coronanedlukning, hvilket vi finder ganske fair, skriver Handelsbanken.

I analysen fremhæves det også, at aktien med en P/E-værdi på 38,8, som angiver hvor meget der betales for en krones overskud, er prissat som en vækstaktie - dette til trods for at den organiske vækst ifølge Handelsbanken har været på 0 pct. de sidste tre måneder.

- Vi finder således prisfastsættelsen særdeles anstrengt, specielt set i lyset af udsigten til en beskeden toplinjeudvikling, der næppe overstiger 5 pct. de kommende tre år, skriver banken, der giver Novozymes en salgsanbefaling og et kursmål på 325 kr.

Fredag lukkede aktien i 380,80 kr. og er siden årsskiftet steget 9 pct.

INFLATION PRESSER DYR VESTAS-AKTIE

Endeligt fremhæver Handelsbanken Vestas-aktien blandt de aktier med mindst potentiale. Her er det ikke corona, men derimod udsigten til stigende inflation, der kan svække den fremtidige indtjening og sætte aktien under pres.

- Flere af de grønne aktier blev i 2020 sendt til vejrs i forventningen om en markant stigende fremtidig indtjening som følge af et større fokus på klimavenlige løsninger. En stigende inflation vil netop være med til at svække den fremtidige indtjening, skriver Handelsbanken.

Banken venter også, at Vestas vil øge sine kapitalinvesteringer i de kommende år - navnlig på offshore området.

- Integrationen af offshore-forretningen vil resultere i særlige omkostninger på 100 mio. euro i 2021, mens udviklingen af den nye V236-15MW turbine kan ramme op mod 250 mio. euro i årlige investeringer, fremgår det af analysen.

Samtidig, som med Novozymes, fremhæver Handelsbanken, at aktien i øjeblikket er højt værdisat med en P/E-værdi på 36,3.

- Vestas er en kompleks og projektorienteret virksomhed med stor strukturel volatilitet, hvor indtjeningen nemt kan rammes af uforudsete hændelser. Dette er en risiko, der bliver markant større som følge af strategiimplementeringen for offshore-forretningen, skriver Handelsbanken.

Vestas-aktien, der er faldet 19,8 pct. siden nytår, lukkede fredag i 1154,50 kr.

Handelsbanken har en salgsanbefaling for aktien med et kursmål på 700 kr.

/ritzau/FINANS

Christian Iversen Kielberg

Tags:  Shares❯ 

Relaterede nyheder